Kultūros ministras pasirašė įsakymą dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016-2020 metų programos patvirtinimo

Data

2015 11 16

Įvertinimas
1
LRKM.jpg

Kultūros ministras patvirtino Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 metų programą ir įpareigojo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorę, atsakingą už Programos 2016–2018 metų veiksmų plano priemonių įgyvendinimą, užtikrinti šių priemonių vykdymą.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 metų programos (toliau - Programa) paskirtis – nustatyti strateginius valstybinės kultūros paveldo apsaugos planavimo ir įgyvendinimo tikslus, uždavinius ir kryptis. Programa tvirtinama ir keičiama kultūros ministro įsakymu.

Strateginis Programos tikslas – išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą, racionaliai išnaudojant valstybės išteklius ir įtraukiant dalyvauti visuomenę.

Daugiau informacijos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/58c2eec0886611e5b7eba10a9b5a9c5f.