Kultūros ministras M. Kvietkauskas: šiandien Europos solidarumas yra kaip niekada svarbus

Data

2020 04 09

Įvertinimas
1
{01F9F53F-A4C2-7C42-AF30-F3157D4B5653}.jpg

Vakar vykusioje Europos Sąjungos kultūros ministrų vaizdo konferencijoje, kurioje dalyvavo ir mūsų šalies kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, aptartos priemonės kultūros ir kūrybiniam sektoriui, kad būtų sumažintas dėl COVID-19 pandemijos kilęs neigiamas poveikis kultūros sričiai. 

Virtualioje diskusijoje siekta atkreipti dėmesį į naujojo koronaviruso sukeltos pandemijos poveikį kultūros ir kūrybiniam sektoriui, taip pat pasiūlyti efektyviausias ir tvariausias trumpojo ir ilgojo laikotarpių priemones nacionaliniu ir ES lygmenimis, kurios padėtų sustiprinti kultūros ir kūrybinį sektorių, kurio veiklą nutraukė COVID-19 pandemija. Didžiulius nuostolius patiria ir audiovizualinis bei žiniasklaidos sektoriai.  

Kultūros ministras M. Kvietkauskas vaizdo konferencijos dalyvius informavo, kad Lietuva siekia kompleksiškai įvertinti neigiamus pandemijos padarinius meno kūrėjams bei nevyriausybiniam sektoriui: teikiama parama socialiai pažeidžiamų meno kūrėjų kūrybinėms prastovoms apmokėti, nukreipiamos lėšos savarankiškai kultūros srityje dirbančių fizinių asmenų nuostoliams kompensuoti, numatytas tikslinis stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paketas, kultūros ir kūrybinio sektoriaus srityje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms suformuota nauja finansavimo programa. Bendra šių skubių pradinių priemonių vertė siekia 4,5 mln. eurų. Vakar Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos siūlymui kompleksinei kultūros sektoriaus skatinimo programai papildomai skirti 5 mln. eurų.

Pasak ministro M. Kvietkausko, stipriai mažėjant reklamos užsakymams, šiuo metu sprendžiama dėl galimų valstybės subsidijų žiniasklaidai.

„Svarbu užtikrinti, kad pagalbos schemos ar instrumentai ES lygiu, skirti padėti smulkioms ir vidutinėms įmonėms, būtų tikslingai taikomi ir kultūros bei kūrybiniam sektoriui. Veiksmai ir instrumentai COVID-19 pasekmėms likviduoti panaudojant ES struktūrinius fondus taip pat turėtų būti prieinami ir minėtam sektoriui jo netapatinant su turizmo ar laisvalaikio sektoriais“, – pabrėžė kultūros ministras M. Kvietkauskas. Jis pridūrė, kad Europos Komisija turėtų taikyti lankstesnes sąlygas įgyvendindama ES programų „Kūrybiška Europa“, „Europa piliečiams“ finansuojamus projektus.

Į pasaulinę pandemiją kultūros ir kūrybinis sektorius sureagavo savo turinį perkeldamas į virtualią erdvę ir visuomenėms atverdamas skaitmeninius kultūros išteklius. „Investicijos ES lygiu į skaitmeninį kultūros turinį ir susijusias paslaugas turi būti vienas ilgalaikių prioritetų, suteikiantis galimybę kultūrai funkcionuoti ir kriziniais laikotarpiais, o visuomenėms gauti kokybiškas skaitmenines kultūros paslaugas“, – pabrėžė M. Kvietkauskas. 

Vaizdo konferencijoje dalyvavo ES komisarai Mariya Gabriel, atsakinga už inovacijų, tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo reikalus, Thierry Bretonas, atsakingas už vidaus rinką ir paslaugas, Vera Jourova, atsakinga už ES vertybes ir skaidrumą, pabrėžę būtinybę užtikrinti kultūros ir kūrybiniam sektoriui prieinamumą prie ES suformuotų pagalbos mechanizmų. Jų panaudojimas Lietuvoje ir pritaikomumas kultūros ir kūrybiniam sektoriui reikalauja tolesnio tobulinimo ir paaiškinimo tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu. Dėl to bus sprendžiama artimiausioje ateityje. 

Siūloma sukurti dvi valstybių narių keitimosi informacija platformas: viena būtų skirta keistis valstybėms narėms gerąja praktika švelninat pandemijos padarinius kultūros ir kūrybiniam sektoriui, kita – pačiam sektoriui teikti informaciją apie patiriamus iššūkius ir efektyvias reagavimo priemones.

Nuotrauka ©European Union