Kultūros ministras: Kalnų parkui skiriamos lėšos suteiks sostinei naujų galimybių

Data

2016 01 12

Įvertinimas
1
Kalnų parkas.jpg

Kultūros ministerija yra numačiusi skirti iki 1 mln. eurų 2014-2020 ES lėšų Vilniaus kalnų parko teritorijai sutvarkyti. Šis projektas taip pat įtrauktas į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą. Šiuo metu yra baigiami rengti parko tvarkymo projektiniai pasiūlymai, rengiamas ir investicinis projektas Kultūros ministerijai. Apie tai kultūros ministras Šarūnas Birutis šiandien informavo Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių ir teigia, kad atnaujintas ir sutvarkytas parkas suteiks sostinei naujų galimybių, o vilniečiams ir svečiams - neišdildomų įspūdžių.

„Kalnų parkas - nuostabi istorinė ir kultūrinė vieta, kuri valstybės ir ES lėšomis bus atgaivinta. Iki 2020 m. pasirenkama tvarkyti visuomenei aktualesnės, tvarkytinos parko teritorijos dalys, kurių tvarkybos išlaidos yra realios ir tinkamos efektyviai investuoti ES struktūrinės paramos lėšas“, - sako ministras Š. Birutis.

Projektiniai pasiūlymai rengiami visai parko teritorijai, kuri ribojasi su T. Kosciuškos, Olandų gatvėmis, Bernardinų sodu ir Užupio rajonu. Bus sutvarkyta Kreivoji pilis, praėjimas palei Vilnelės upę iki Altanos kalno bei grįžtant per griovą kabančiu tiltu iki Bekešo kalno, Vasaros koncertų estrada, jos prieigos, Karigailos kalnas. Bus sukurta lankytojams reikalingą infrastruktūra, užtikrinanti jų patogumą ir saugumą. Tvarkybos darbai vykdomi Kultūros ministerijos ir Valstybės saugomų teritorijų tarnybos priemonių lėšomis.

„Džiaugiamės, kad sėkmingai vykdomas tarpinstitucinis planas „Kultūra“,  kurio paskirtis – konsoliduojant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdytojų priemones, sudaryti sąlygas kultūros srities sektoriaus potencialo panaudojimui, stiprinant visuomenės tapatybę, kūrybingumą, plėtojant kultūros paslaugas visoje Lietuvoje ir skatinant Lietuvos kultūros sklaidą ir konkurencingumą tarptautiniu mastu“, - sako ministras.

TVP „Kultūra“ priemonėms įgyvendinti suplanuotos valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų ir kitos lėšos, ir 2014-2020 m. laikotarpiui siekia 439 mln. Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 317 mln. Eur, arba 4,8 proc. visų 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų Kultūros ministerijos investicijos TVP ,,Kultūra" priemonėms įgyvendinti siekia 259 mln. Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 151 mln. Eur . Kultūros ministerijos administruojami ES asignavimai sudaro 188 mln. Eur (151 mln. Eur TVP „Kultūra“  ir 37 mln. Eur TVP „Regioninė plėtra“).

Kalnų parką šalia Vilniaus senamiesčio sudaro kelios kalvos: Trijų kryžių (Plikasis kalnas), ant kurio stovi atstatytas Trijų kryžių paminklas, Stalo kalnas, Gedimino kapo kalnas, Bekešo kalnas, kuriame 1580 m. palaidotas Kasparas Bekešas. Nuo kalno atsiveria puiki panorama, matomi atokiausi mikrorajonai. Šiandien parko teritorija įeina į Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą. Parkas užima apie 33 ha. Pavadinimą gavo dėl kalvotos vietovės, kurioje yra išsidėstęs.

Kultūros ministerijos informacija