2021-05-28

Kultūros ministerijos Medijų tarybos pareiškimas dėl situacijos Baltarusijoje

Medijų taryba, viena iš patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų, kreipėsi į Europos transliuotojų sąjungą, Europos Tarybos generalinę sekretorę, Europos Tarybos Žiniasklaidos ir informacinės visuomenės iniciatyvinio komiteto pirmininkę ir UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotoją dėl situacijos Baltarusijoje.

Pateikiame kreipimosi tekstą:

„Mes, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Medijų taryba, kurią sudaro žiniasklaidos profesionalai, žurnalistų asociacijų ir mokymo įstaigų atstovai, esame susirūpinę dėl nesibaigiančių represijų ir puolimo prieš žurnalistus ir nepriklausomą žiniasklaidą Baltarusijoje. Šis persekiojimas pasiekė aukščiausią tašką Baltarusijos valdžios institucijų atstovams beprecedentės civilinio orlaivio, skridusio į Lietuvą, priverstinio nutupdymo operacijos metu sulaikius opozicijos aktyvistą ir tinklaraštininką Ramaną Pratasevičių.

Pastarasis įvykis aiškiai parodo opozicijos arba, žiniasklaidos požiūriu, kitos nuomonės svarbą, kurią tikrosios demokratijos turi ne tik gerbti, bet ir saugoti, kaip būtiną žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo sąlygą.

Tvirtai remiame ir sveikiname tarptautinės žiniasklaidos ir žiniasklaidos laisvę ginančių organizacijų veiksmus, kuriais iš Baltarusijos valdžios institucijų reikalaujama nutraukti nuolatinius išpuolius prieš vietos ir užsienio žurnalistus ir tuoj pat paleisti į laisvę sulaikytus žurnalistus.

Raginame tarptautines organizacijas visomis įmanomomis priemonėmis paremti grėsmę šiuo metu patiriančius žmones ir stengtis užkirsti kelią režimui terorizuoti piliečius ir nepriklausomą žiniasklaidą tiek Baltarusijoje, tiek už jos ribų. Savo ruožtu drauge su Kultūros ministerija esame pasirengę išklausyti, kaip galime padėti Baltarusijos žurnalistams, persekiojamiems režimo.

Tuo pačiu raginame sustabdyti Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo kompanijos narystę Europos transliuotojų sąjungoje (angl. EBU) ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui EBU naryste, siekiant paremti politinius režimo tikslus. Yra įrodymų, kad Baltarusijos transliuotojas prisidėjo prie žmogaus teisių ir pilietinių teisių pažeidimų Baltarusijoje ir teikia informacinę paramą represijoms prieš žurnalistus ir kitus žmones, taip pat ir nušviečiant Ramano Pratasevičiaus sulaikymą.

Siūlomi veiksmai turi būti tęsiami tol, kol bus neginčijamų įrodymų, kad Baltarusijos valdžios institucijos laikosi tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, nesikiša į spaudos ir žodžio laisvę, kuria atvirą ir saugią žurnalistams darbo aplinką.“

Medijų taryba – tai patariamoji institucija, padedanti Kultūros ministerijai formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką visuomenės informavimo srityje.

Medijų tarybos nariai: Ernest Alesin (Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacija), Rimantas Bagdzevičius (Lietuvos radijo ir televizijos komisija), Džina Donauskaitė (Lietuvos žurnalistikos centras), Šarūnas Frolenko (Lietuvos radijo ir televizijos asociacija), Monika Garbačiauskaitė-Budrienė (viešoji įstaiga LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA), Kristina Juraitė (Vytauto Didžiojo universiteto Politikos ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedra), Neringa Jurčiukonytė (viešosios įstaigos „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ „Media4Change“ programa), Audrius Kepežinskas (Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija), Arnas Marcinkus (Interneto žiniasklaidos asociacija), Jolanta Mažylė (Visuomenės informavimo etikos komisija), Rasytė Navickienė (Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija), Audronė Nugaraitė (Lietuvos žurnalistų sąjunga), Donatas Puslys (viešosios įstaigos Vilniaus politikos analizės institutas Medijų programa), Gražina Ramanauskaitė (žurnalistų etikos inspektorė), Česlovas Rulevičius (Regioninių televizijų asociacija), Gintaras Songaila (viešoji įstaiga SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDAS), Ineta Stravinskaitė-Janavičienė (asociacija „Nacionalinė spauda“), Andrius Šuminas (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedra), Donatas Valančiauskas (Lietuvos žurnalistų draugija), Vaiva Žukienė (Lietuvos kabelinės televizijos asociacija).

EPA-ELTA nuotrauka