Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ apdovanota Plungės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė

Data

2015 12 28

Įvertinimas
1
GŽ Sidabro GŽ.jpg

Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įvertinti Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Violetos Skierienės reikšmingi nuopelnai Lietuvos bibliotekininkystei ir kultūros paveldo išsaugojimui bei sklaidai. Kultūros viceministras dr. Romas Jarockis apdovanojimą V. Skierienei įteikė už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, bendruomeniškumo stiprinimą, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

Bibliotekos direktorė V. Skierienė savo nuoširdžiu darbu, aktyvia veikla ženkliai prisideda prie Plungės krašto kultūrinio gyvenimo vystymo ir puoselėjimo, naujų iniciatyvų bei tradicijų įgyvendinimo. Jos pastangomis čia vyksta platus kultūrinis šviečiamasis darbas: nuolatiniai susitikimai su mokslininkais, rašytojais, dramaturgais, Lietuvoje reziduojančiais užsienio šalių ambasadoriais. V. Skierienės pastangomis Plungės gyventojams ir čia atvykstantiems svečiams atsivėrė viena patraukliausių kultūrinio gyvenimo erdvių M. Oginskio laikrodinėje ir dvare.

V. Skierienė jėgas ir sugebėjimus skiria bibliotekos veiklos, čia sukauptų turtų garsinimui Lietuvoje ir už jos ribų, kuria šiuolaikišką informacinę erdvę bibliotekos veiklų vartotojams, aktyviai dalyvauja visos Lietuvos bibliotekininkų sąjūdyje. Direktorė pasižymi puikiomis administracinio darbo savybėmis. Tik 2012 m. ši kultūros įstaiga pelnė net keturias respublikines nominacijas.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka įsikūrusi seniausiame Plungės mūriniame pastate – restauruotoje kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro ansamblio laikrodinėje-oranžerijoje, 1846 m. grafų Zubovų pastatydintoje Vasaros viloje. 2012 m. atidarius biblioteką,  ji  tapo ir turizmo informacijos centru. Įsikūrusi strategiškai puikioje, miesto svečiams patrauklioje vietoje, biblioteka siekia būti lankomas objektas ir tapti aktyvia turizmo plėtros rajone grandimi. 2012 m. biblioteka išleido solidų reprezentacinį leidinį, skirtą M. Oginskio dvaro laikrodinei-oranžerijai. Leidinys, išleistas keturiomis kalbomis, sėkmingai reprezentuoja Plungės ir Lietuvos kultūros paveldą.

Už atstovavimą inicijuojant ir įgyvendinant Plungės kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro ansamblio laikrodinės-oranžerijos atstatymą ir pritaikymą bibliotekos reikmėms Plungės viešosios bibliotekos direktorei Violetai Skierienei 2012 m. paskirta projekto „Bibliotekos pažangai“ nominacija „Už sėkmingą atstovavimą“.