Kultūros ministerijos apdovanojimas įteiktas Stanley Balzekui

Data

2019 10 12

Įvertinimas
1
D90711A1-8482-425C-9D2F-91A5A1A5C3B5.jpeg

 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus prezidentui, Lietuvos Respublikos garbės konsului JAV (Floridos valstijoje) Stanley Balzekui jaunesniajam Čikagoje įteiktas aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimus – garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Žymus mecenatas apdovanotas už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. Apdovanojimą įteikė Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.

1966 metais Stanley Balzekas jaunesnysis įkūrė Balzeko lietuvių kultūros muziejų. Čikagoje muziejus veikia kaip nevyriausybinė organizacija. Tai didžiausia Lietuvos istorijai, kalbai, kultūrai, išeivijos JAV istorijai, lietuvių išeivijos bendruomenėms pasaulyje skirta institucija už Lietuvos ribų. Muziejaus veikla daugiausia orientuota į anglakalbį lankytoją, žinių apie Lietuvą JAV bendruomenėms sklaidą.  Jau 53 metus muziejaus įkūrėjas ir prezidentas Stanley Balzekas nepailstamai tiesia tiltus tarp lietuviųir amerikiečių.

Muziejuje veikia nuolatinė Lietuvos istorijos ir kultūros ekspozicija, yra archyvai ir biblioteka, rengiami koncertai, filmų peržiūros, edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, visuomenės susibūrimai,  organizuojamos teminės Lietuvos istorijos parodos. Muziejus bendradarbiauja su Lietuvos kultūros, švietimo ir akademinėmis institucijomis, taip pat JAV švietimo įstaigomis, rengia edukacines programas, taip pat kas dvejusmetus organizuoja temines ekskursijas į Lietuvą. Muziejus priklauso JAV muziejų asociacijai, Ilinojaus valstijos  muziejaus asociacijai ir kitų kultūros organizacijų aljansams.  Šiuo metu yra apie 3000 aktyvių muziejaus draugų ir rėmėjų.

Kultūros ministerijos tradiciniai apdovanojimai „Nešk savo šviesą ir tikėk“ yra padėka už daugelio metų darbą kultūros ir meno srityje, už kūrybą ir jos sklaidą.