Kultūros ministerijoje įteikta Bronio Savukyno premija ir premijos už publicistikos kūrinius

Data

2015 12 17

Įvertinimas
1
034.JPG

Kultūros ministerijoje ketvirtadienį įteikta Bronio Savukyno premija. 2015 metų premiją kultūros viceministras Arnas Neverauskas įteikė poetui, Kaune leidžiamo dvisavaitinio kultūros ir meno leidinio „Nemunas“ vyriausiajam redaktoriui Viktorui Rudžianskui už ilgametį kultūros puoselėjimą ir nuoseklų darbą kultūrinės leidybos baruose.

Bronio Savukyno premija įsteigta 2010 m. Kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Lietuvių PEN centru. Premija skiriama siekiant įvertinti publicistinių kūrinių autorius, kultūros leidinių kryptį formuojančius vyriausiuosius redaktorius už lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingumo puoselėjimą, humanistinių vertybių, analitinės minties ir intelektualinės kultūros skleidimą periodiniuose kultūros leidiniuose. Kasmet skiriama viena 116 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premija.

Bronio Savukyno premijos skyrimo komisiją sudaro Kornelijus Platelis (Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys), dr. Donata Mitaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovė), Jurgita Mikutytė (Lietuvių PEN centro narė), Leonidas Melnikas (Lietuvos muzikų sąjungos narys), Marius Burokas (Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys).

Kartu su Bronio Savukyno premija šįmet įteiktos ir 2015 metų premijos už publicistinius kūrinius. Jos įteiktos eseistui, žurnalistui, poetui Arūnui Sprauniui, kino ir teatro kritikei Jūratei Visockaitei, literatūrologui, eseistui, kritikui, humanitarinių mokslų daktarui Regimantui Tamošaičiui.

Kultūros ministerijos įsteigtos premijos  skiriamos už reikšmingiausius ir profesionaliausiai sukurtus publicistinius kūrinius, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse kultūros temomis per praėjusius metus. Kasmet skiriamos trys 45 BSI dydžio premijos.