Kultūros ministerijoje aptartos skirtingų finansavimo šaltinių galimybės kultūros sektoriui

Data

2016 05 26

Įvertinimas
1
kuryba.jpg

Kultūros ministerija atsakinga už  2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimą, organizavo informacinį renginį „Europos Sąjungos investicijų į kultūros sektorių galimybės ir iššūkiai: tarpsektorinis papildomumas ir specializacija“, kurio metu buvo apžvelgtos Švietimo ir mokslo, Ūkio, Vidaus reikalų ministerijų, Lietuvos mokslo tarybos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojamos priemonės, aktualios kultūros srityje veikiančioms įstaigoms, planuojančioms vystyti inovatyvius sprendimus, teikti įtraukias ir šiuolaikiškas kultūros paslaugas.

Institucijų atstovai, pristatydami finansavimo priemones, akcentavo 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų laikotarpio specifiką, ypatingai pabrėždami kultūros įstaigų, mokslo ir verslo bendradarbiavimo svarbą kuriant ir diegiant naujas technologijas, vystant MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) veiklas, ugdant visuomenės kūrybiškumą, gerinant viešųjų kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Pranešėjai su dalyviais pasidalino priemonių planavimo terminais, projektų finansavimo ir atrankos principais, apžvelgė 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpio patirtį ir sėkmingai įgyvendintus projektus, pakvietė kultūros sektoriaus atstovus aktyviai dalyvauti priemonių planavime teikiant siūlymus projektų finansavimo sąlygoms ir atrankos kriterijams.

Renginyje dalyvavo muziejų, teatrų, koncertinių įstaigų, bibliotekų, archyvų, aukštųjų mokyklų, kultūros ir kūrybos sektoriuje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, planuojančių teikti paraiškas finansavimui iš skirtingų finansavimo šaltinių, atstovai.

Informacinis renginys finansuotas Europos Sąjungos 2014-2020 metų struktūrinių fondų lėšomis.

Informacinio renginio pranešimai:

Kultūros ir kūrybinės inovacijos

Kūrybinės partnerystės

LMT

MTEPI priemonės

Ūkio ministerijos administruojamos priemonės

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos

VRM kultūros sektorius

ES SF finansuojamos miestų vystymo programos