Kultūros ministerija skelbia dokumentų priėmimą Jaunojo menininko premijai gauti

Data

2015 09 08

Įvertinimas
1
LRKM.jpg

Kandidatais premijas gauti gali būti siūlomi jaunieji menininkai (asmenys nuo 14 iki 35 metų), arba jaunųjų menininkų kolektyvai.                                                                                             

 

Kasmet skiriamos šių rūšių premijos:                                                                                            

 

1) Metų debiuto premija, kurios dydis yra 700 Eur. Ši premija skiriama už geriausią jaunojo menininko arba jaunųjų menininkų kolektyvo debiutą profesionaliojo meno srityje einamaisiais kalendoriniais metais, išsiskyrusį kūrybiniu novatoriškumu ir gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų.        

 

2) penkios Jaunojo kūrėjo premijos, kurių kiekvienos dydis yra 900 Eur. Šios premijos skiriamos jauniesiems menininkams arba jaunųjų menininkų kolektyvams už pastarųjų trejų metų kūrybą, gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų ir sulaukusią visuomenės pripažinimo.         

 

Kandidatus Metų debiuto premijai ar Jaunojo kūrėjo premijai gauti turi teisę siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys (profesionalūs menininkai arba meno vertintojai). Vienas fizinis ar juridinis asmuo gali siūlyti ne daugiau nei vieną kandidatą Metų debiuto ar Jaunojo kūrėjo premijai gauti.

 

Siūlydami kandidatus Metų debiuto premijai gauti fiziniai ir juridiniai asmenys turi pateikti:

1. savo rekomendaciją;

2. kandidatų kūrybinės veiklos aprašymą;

3. siūlomų premijuoti kandidatų debiuto (koncerto, dailės ar foto parodos, knygos, kino filmo, vaidmens, spektaklio ir pan.) aprašymą, nurodant debiuto pobūdį, vietą, laiką, kūrinius, kitus svarbius su debiutu susijusius faktus;

4. debiuto metu rodytos, atliktos, publikuotos kūrybos pavyzdžius audio, video (CD, DVD ar kitose) laikmenose, kitą medžiagą priklausomai nuo debiuto metu pristatytos kūrybos pobūdžio, taip pat profesionalių meno vertintojų straipsnių kopijas.

 

Siūlydami kandidatus Jaunojo kūrėjo premijai gauti fiziniai ir juridiniai asmenys turi pateikti:

1. savo rekomendaciją;

2. kandidatų pastarųjų trejų metų kūrybinės veiklos aprašymą, nurodant visų kandidatų kūrybinės veiklos rezultatus, gautus apdovanojimus, stipendijas, stažuotes ir pan., kitus svarbius kūrybinės veiklos faktus;

3. per pastaruosius trejus metus kandidatų rodytos, atliktos, publikuotos kūrybos pavyzdžius audio, video ar DVD laikmenose, kitą medžiagą, priklausomai nuo kūrybos pobūdžio, taip pat profesionalių meno vertintojų straipsnių kopijas.

 

Dokumentus prašome siųsti paštu arba pristatyti iki 2015 m. spalio 1 dienos adresu:

 

Profesionalaus meno skyrius (207 kab.)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Basanavičiaus g. 5

LT-01118 Vilnius

 

Dėl papildomos informacijos teikiant dokumentus kreiptis:

Profesionalaus meno skyriaus patarėja

Justė Sviderskytė, tel. (8 5) 219 3581, el. p. juste.sviderskyte@lrkm.lt