Kultūros ministerija skelbia asmenų, pretenduojančių 2016 metais gauti Vyriausybės kultūros ir meno premijas, sąrašą

Data

2015 10 06

Įvertinimas
1
LRKM.jpg

Kultūros ministerija skelbia asmenų, pretenduojančių 2016 metais gauti Vyriausybės kultūros ir meno premijas, sąrašą ir teikėjus:

1.  Gabrielius Alekna, pianistas (teikia Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija)

2.  Zinas Jonas Kazėnas, fotomenininkas, grafikas (Nacionalinė žurnalistų kūrėjų sąjunga)

3. Leonas  Peleckis (Leonas Peleckis-Kaktavičius), rašytojas (Lietuvos kultūros fondas)

4. Nadežda Gultiajeva, scenografė, kostiumų dailininkė (Viešoji įstaiga ,,Teatras Meno fortas")

5. Andrius Kulikauskas, dainų autorius ir atlikėjas, aranžuotojas (Lietuvos gretutinių teisių asociacija)

6. Gražina Arlickaitė, kinotyrininkė (Viešoji įstaiga ,,Lietuvių kino akademija")

7. Anatolijus Stiško, dailininkas (Lietuvos tautinių mažunų folkloro ir etnografijos centras)

8. Tadas Baginskas, dailininkas, dizaineris (Vilniaus dailės akademija)

9. Birutė Stančikaitė, grafikė (R. Paknio leidykla)

10. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, kraštovaizdžio architektas (Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

11. Vida Vaiva Mainelytė, aktorė (Lietuvos kinematografininkų sąjunga)

12. Vytautas Švarlys, vitražistas (Varėnos rajono savivaldybė)

13. Sofija Jūratė Vyliūtė, muzikologė (Lietuvos kompozitorių sąjunga)

14. Lionginas Abarius, chorvedys (Koncertinė įstaiga valstybinis choras ,,Vilnius")

15. Juozas Javaitis ir Donatas Buklys, TV ir kino menininkai (Viešoji įstaiga ,,PRO S" Studija)

16. Leonardas Raimundas Vaitys, architektas (Lietuvos architektų rūmai, asociacija)

17. Laima Lingytė, TV režisierė (Lietuvos žurnalistų sąjunga)

18. Aušra Paukštienė, teatro dailininkė ir režisierė (Vilniaus teatras ,,Lėlė")

19. Vytenis Lingys, tapytojas (Viešoji įstaiga meno galerija ,,Menų tiltas")

20. Anželika Cholina, choreografė (VšĮ ,,Anželikos Cholinos šokio teatras")

21. Eimantas Ludavičius, dailininkas (VšĮ "Šv. Jono gatvės galerija")

22. Bronius Gražys, tapytojas (Lietuvos dailininkų sąjunga

23. Pranas Gailius, dailininkas (UAB ,,Meno rinkos agentūra")

24. Aldona Ruseckaitė, muziejininkė, rašytoja (Lietuvos dailės muziejus)

25. Vytautas Valiušis, keramikas (Lietuvos liaudies kultūros centras)

26. Vytautas Stanionis, fotomenininkas, grafikas (Lietuvos fotomenininkų sąjunga)

27. "Vilniaus arsenalas", kamerinis ansamblis, atlikėjai Laima Romoslauskienė,  Rolandas Romoslauskas, Sergejus Okruško (Naujosios muzikos komunikacijos centras)

28. Viktoras Liutkus, dailėtyrininkas (Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija)

29. Gailiūtė Nijolė Tallat-Kelpšaitė, dainininkė (Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija)

30. Biruta Augustinienė (Jonuškaitė), rašytoja (Lietuvos rašytojų sąjunga)

31. Herkus Kunčius, rašytojas (VšĮ ,,Metai")

32. Vytautas Dekšnys, poetas, vertėjas (UAB ,,Apostrofa")

33. Vladas Kalvaitis, rašytojas (Viešoji įstaiga ,,Rašytojų klubas")

34. Birutė Marcinkevičiūtė, aktorė, režisierė (VšĮ ,,Visagino Atspindys")

35. Nomeda Kazlauskaitė (Kazlaus), solistė (Lietuvos muzikų rėmimo fondas)

36. Birutė Banevičiūtė-Ališauskienė, choreografė (Šiuolaikinio šokio asociacija)

37. Martynas Levickis, akordeonininkas (VšĮ accoAkademija)

38. Arvydas Dapšys, aktorius (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

39. Izolda Keidošiūtė, kino žurnalistė (VšĮ Kino pavasaris)

40. Juozas Bindokas, aktorius (Valstybinis Šiaulių dramos teatras)

41. Vytautas Tetenskas, birbynininkas (Klaipėdos universitetas)

42. Alfonsas Vilpišauskas, tapytojas (Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius)

 43.  Juozas Statkevičius, kostiumų dailininkas (Kauno valstybinis muzikinis teatras).

 
Įvertinusi pretendentų veiklą Lietuvos ir pasaulio lietuvių kultūros ir meno kontekste, laureatus atrinks ir jiems premijas skirti siūlys Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija: Vytautas Martinkus – rašytojas (komisijos pirmininkas), Aleksandra Aleksandravičiūtė – menotyrininkė, Artūras Asauskas – architektas, Vydas Dolinskas – kultūros istorikas, Romas Jarockis – kultūros viceministras, Donatas Katkus – muzikologas, Rimvydas Kepežinskas – dailininkas, Faustas Latėnas – Ministro Pirmininko patarėjas, Nomeda Poderienė – Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės, aplinkos departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus patarėja, Jonas Staselis – fotomenininkas, Rasa Vasinauskaitė – teatrologė, Linas Vildžiūnas – kino kritikas.

Premijos skiriamos Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų.

Vyriausybės kultūros ir meno premijos ( toliau – premijos) skiriamos nuo 1997 m. Nuo 2008 m. premijos dydis siekia 340 bazinių socialinių išmokų dydžių, t.y. 12 920 Eur. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam šio kolektyvo nariui.