Kultūros ministerija siūlo geriau apsaugoti teisių turėtojų interesus

Data

2017 12 01

Įvertinimas
1
copyright-symbol.png

Kultūros ministerija siūlo kolektyvinio administravimo organizacijoms LATGA, AGATA IR AVAKA apsvarstyti galimybę įsteigti atskirą subjektą, kuris surinktų, paskirstytų ir išmokėtų kompensacinį atlyginimą autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojams.

Tai leistų veiksmingiau administruoti kompensacinį atlyginimą. Jį surinktų, paskirstytų ir teisių turėtojams išmokėtų viena organizacija, turinti savo duomenų bazę, programinę įrangą ir kitus organizacinius techninius resursus. Taip būtų užtikrintas teisinis aiškumas teisių turėtojams ir savalaikis atlyginimo išmokėjimas.

Šiuo metu kyla problemų dėl surinkto kompensacinio atlyginimo paskirstymo ir išmokėjimo, ypač audiovizualiniame sektoriuje. Šioje srityje tuo užsiima dvi organizacijos – Asociacija LATGA ir asociacija AVAKA. Abi asociacijos atstovauja audiovizualinių kūrinių autoriams ir audiovizualinių kūrinių gamintojams (prodiuseriams). 

Daugiausia ginčų kyla dėl kompensacinio atlyginimo paskirstymo proporcijų. Dėl to už kompensacinio atlyginimo surinkimą atsakinga asociacija AGATA negali laiku pervesti lėšų tolimesniam paskirstymui ir išmokėjimui. Šioje situacijoje labiausiai nukenčia teisių turėtojai – laiku negauna jiems priklausančio atlygio.

Asociacijų veiklą prižiūrinti Kultūros ministerija, kilus ginčams dėl proporcijų nustatymo, jau organizavimo du tarpininkavimo procesus.

Kultūros ministerija taiko aukštus efektyvios ir skaidrios veiklos reikalavimus kolektyvinio administravimo organizacijoms. Lapkričio mėnesį Kultūros ministerijoje vykusiame Autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos posėdyje buvo konstatuota, kad vienos iš kolektyvinio administravimo organizacijų – asociacijos NATA veikla neatitinka Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo reikalavimų.

Prieš tai Kultūros ministerija buvo įspėjusi NATA dėl veiklos trūkumų ir pakartotinai paragino juos ištaisyti, tačiau įpareigojimai nebuvo įvykdyti. Komisija rekomendavo ministerijai kreiptis į teismą dėl asociacijos NATA laikino veiklos sustabdymo, kol bus ištaisyti nustatyti kolektyvinio administravimo veiklos pažeidimai. Šiuo metu teismui rengiami reikalingi procesiniai dokumentai.  

 

Daugiau informacijos:

Viešųjų ryšių skyrius,

tel. +370 608 47 697, +370 608 47701,

el. p. [email protected]