Kultūros ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartis su dviem universitetais

Data

2016 01 18

Įvertinimas
1
LRKM.jpg

Kultūros ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universitetu, siekiant aktyvaus bendradarbiavimo plėtojant ir įgyvendinant veiklas kultūros srities tyrimų, ekspertinio vertinimo, mokslo bei studijų srityse, glaudesnio mokslo, studijų ir praktikos sąlyčio bei ekspertinių žinių pritaikymo formuojant kultūros politiką bei gerinant į rezultatus orientuotą valdymą. Sutartis pasirašyta penkerių metų laikotarpiui.

Taip pat Kultūros ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu, siekiant aktyvaus bendradarbiavimo rengiant Kultūros ministerijai pavaldžių ir nacionalinių kultūros bei meno įstaigų vartotojų pasitenkinimo kultūros institucijų paslaugomis tyrimo metodiką.

„Džiaugiuosi abipuse iniciatyva ir nauju postūmiu dar aktyviau ir konstruktyviau bendradarbiauti su šiais dviem universitetais. Tikiu, kad mūsų bendras darbas atneš naudos formuojant kultūros politiką ir kuriant valstybės tvarumą“, – kalbėjo kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Pernai Kultūros ministerija pasirašė sutartį su Socialinių mokslų kolegija, kurios tikslas – bendradarbiauti plėtojant bei įgyvendinant veiklas mokslo, kultūros, kvalifikacijos tobulinimo, kultūros plėtros projektų ir studijų srityse, sudarant sąlygas nacionalinės kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, visuomenės kultūros raiškai, dalyvavimui kultūrinėje veikloje.

Kultūros ministerijos informacija