Kultūros ministerija kviečia susipažinti su Nacionalinės koncertų salės galimybių studija

Data

2018 12 07

Įvertinimas
0
LRKM.JPG

Įgyvendinant Vyriausybės įsipareigojimus dėl Nacionalinės koncertų salės, atitinkančios pasaulinius muzikos standartus, paslaugų infrastruktūros sukūrimo inicijavimo, Kultūros ministerijos užsakymu atlikta Nacionalinės koncertų salės ant Tauro kalno Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, galimybių studija.  Kviečiame dalyvauti galimybių studijos pristatyme gruodžio 14 d. 10 val. Kultūros ministerijos Baltojoje salėje (211).

Pasitelkiant tarptautinę patirtį, galimybių studijoje atlikta vietos rinkos poreikių analizė, apklausta daugiau nei 30 Vilniuje veikiančių kultūros organizacijų, pateiktos išvados, pasiūlymai ir rekomendacijos dėl naujojo kultūros objekto. Taip pat nustatyta Nacionalinės koncertų salės funkcijų programa: pateiktos Tautos namų idėjos aktualizavimo ir integruoto realizavimo galimybės, išanalizuotos trys galimos Nacionalinės koncertų salės projektavimo kryptys – dydis, plotas, pateiktos atitinkamos krypties Nacionalinės koncertų salės patalpų detalizacijos bei funkcinės schemos.

Didelis dėmesys galimybių studijoje skiriamas Nacionalinės koncertų salės gretimybėms – sąsajoms su Tauro kalno parko teritorija, transporto organizavimui, prieinamumo vertinimui, integruotam ir optimaliam teritorijos panaudojimo nustatymui. Tyrėjai įvertino teritorijų planavimo ir paveldosaugos dokumentų pokyčių poreikį, siūlydami atitinkamai koreguoti sklypo detalųjį planą, nepažeidžiant paveldosaugos reikalavimų.

Galimybių studijoje pateiktos Nacionalinės koncertų salės vystymo urbanistinės, architektūrinės, akustinės, energetinio naudingumo ir ekologiškumo gairės, su infrastruktūros statyba ir įrengimu susijusių sprendimų diegimas. Siekiant itin kokybiškų akustinių sprendimų, galimybių studijoje detaliai apibrėžti Nacionalinės koncertų salės techniniai ir akustiniai parametrai, erdvių funkcionalumas, patogumas, pateiktos rekomendacijos dėl įgarsinimo sistemų, techninių ir kitų patalpų, apšvietimo ir vaizdo atkūrimo sistemų.

Galimybių studijoje, remiantis Lietuvos ir tarptautine patirtimi, pateikta Nacionalinės koncertų salės naudos-kaštų analizė, identifikuotos susijusios rizikos. Nustatytas finansinių išteklių poreikis, Nacionalinės koncertų salės užimtumo prognozės, atlikta objekto veiklos ekonominė analizė atsižvelgiant į visas tris siūlomas Nacionalinės koncertų salės projektavimo kryptis ir nustatytas jų naudingumas. 

Galimybių studijoje pateiktos trys galimos Nacionalinės koncertų salės valdymo modelio alternatyvos, dėl kurių bus diskutuojama kituose objekto vystymo etapuose.

Nacionalinės koncertų salės paslaugų projektavimo stadijoje, remiantis Lietuvos patirtimis, pateiktos konkrečios rekomendacijos dėl architektūrinio konkurso, jo organizavimo ir vykdymo būdo bei rekomendacijos dėl techninės specifikacijos. 

Nacionalinės koncertų salės galimybių studiją atliko UAB „Eurointegracijos projektai“.

Kviečiame susipažinti su galutine galimybių studijos ataskaita: http://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/nacionalines-koncertu-sales-projektas