Kultūros keliai Lietuvoje bus skirstomi į regioninius, nacionalinius ir tarptautinius

Data

2020 11 12

Įvertinimas
1
Pastatas 1.jpg

Vadovaudamasis Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcija, kultūros ministras patvirtino Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašą.

Aprašas reglamentuoja kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo kriterijus, Paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį Lietuvoje ir jį sertifikuoti vertinimo ekspertų komisijos sudarymą, funkcijas ir darbo organizavimą. Tvarkos aprašas taip pat reglamentuoja paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį ir jį sertifikuoti teikimą, paraiškų atranką ir vertinimą, Kultūros kelio Lietuvoje sertifikato išdavimą, sertifikuotų kultūros kelių operatorių veiklos koordinavimą ir kultūros kelių veiklos stebėseną.

Aprašo reglamentuojama tvarka gali būti nustatyti 3 kultūros kelių lygmenys – regioninis, nacionalinis ir tarptautinis. Kultūros kelių lygmenų nustatymo ir sertifikavimo procesą organizuos Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Kultūros keliai yra vienas esminių kultūrinio turizmo plėtojimo būdų. Jie apima keliavimą siekiant pažinti kultūrinę aplinką (nuo architektūros ir kraštovaizdžio iki nematerialaus kultūros paveldo), asmenis, įvykius, kultūros renginius, vaizduojamąjį ir scenos menus, maistą, kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus. Kultūros ministerija yra parengusi Gaires kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje.