Kultūros įstaigos dalyvauja valdymo tobulinimui skirtame pilotiniame projekte

Data

2015 11 24

Įvertinimas
1
LRKM.jpg

Kultūros ministerija, siekdama nuosekliai įgyvendinti Kultūros politikos kaitos gairėse suformuluotas kultūros valdymo ir valdysenos pokyčių nuostatas, inicijavo Kultūros ir meno institucijų veiklos vertinimo ir valdymo modelio galimybių studijos parengimą. Studijos pagrindu siekiama tobulinti Kultūros ministerijai pavaldžių ir nacionalinių kultūros bei meno įstaigų veiklos valdymą, stebėseną bei vertinimą.  

Siekiama, kad Kultūros ministerijai pavaldžių ir nacionalinių kultūros bei meno įstaigų veiklos vertinimas būtų paremtas veiklos rodikliais – esminiais kultūros ir meno įstaigų veiklos valdymui įtaką darančiais komponentais, kurie suteiktų standartizuotos informacijos apie kultūros ir meno įstaigų veiklos efektyvumą, teikiamų paslaugų prieinamumą ir patrauklumą lankytojui. Galimybių studijos kontekste buvo parengtas Kultūros ministerijai pavaldžių ir nacionalinių kultūros bei meno įstaigų veiklos vertinimo kriterijų (rodiklių) sąrašas (klasifikatorius).

Penkios kultūros ir meno įstaigos – Lietuvos aklųjų biblioteka, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Kauno IX forto muziejus, Kauno valstybinė filharmonija ir Nacionalinis Kauno dramos teatras – parodė iniciatyvą dalyvauti pilotiniame projekte, kurio tikslas – nustatyti siūlomų rodiklių sąrašo (klasifikatoriaus) aprėptį, duomenų teikimo reguliarumą bei galimybes diegti naujus vertinimo kriterijus planuojant įstaigų veiklą.

Šiuo metu vyksta klasifikatoriaus rodiklių sistemos testavimo pilotinėse įstaigose etapas. Pirminių klasifikatoriaus rodiklių skaičiavimo rezultatų bei pilotinių įstaigų patirties renkant suvienodintų klasifikatoriaus kriterijų reikšmes tikimasi sulaukti 2016 m. I ketvirtį.

Su atlikta studija galima susipažinti adresu: http://lrkm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/tyrimai-ir-analizes.

Kultūros ministerijos informacija