Kultūros centrai – svarbiausi kultūros židiniai regionuose

Data

2019 10 01

Įvertinimas
3
Nuotr. KM Radviliškyje.jpg

Šiandien Radviliškyje vykusioje Lietuvos kultūros centrų asociacijos narių visuotinėje sueigoje kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas pristatė kultūros politikos raidos kryptis.

 „Kultūra ir investicijos į ją duoda ilgalaikę daugybinę naudą stiprinant visuomenės tapatybę, kuriant tvarią valstybę, skatinant ekonomikos augimą, tarptautinį konkurencingumą, socialinę ir dvasinę gerovę“, – sakė kultūros ministras. Tai akcentuojama ir šią vasarą patvirtintoje Lietuvos kultūros politikos strategijoje.

Ministro M. Kvietkausko teigimu, kultūros procesų variklis – suinteresuotos ir dinamiškos bendruomenės, kūrėjų ir dalyvių tinklai, kur vienas pagrindinių vaidmenų regionuose atitenka kultūros centrams. Todėl, pasak ministro, būtina stiprinti valstybinio, savivaldos ir nevyriausybinių sektorių bendradarbiavimą mažinant kultūrinę atskirtį ir netolygumus regionuose. Sukurti horizontalų kultūros srities teisinio reguliavimo mechanizmą numatyta ir Kultūros ministerijos parengtame Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekte.

„Tai, kad kiekviename, kad ir nedideliame, kultūros centre veiktų aukštos kultūros židinys yra pasiekiamas tikslas, todėl regionų kultūros politika šiuo metu yra vienas svarbiausių mūsų kultūros politikos uždavinių“, – sakė M. Kvietkauskas.

Lietuvos kultūros centrų asociacijos narių visuotinėje sueigoje taip pat apžvelgta, kaip įgyvendinama Tolygios kultūrinės raidos programa, aptarti aktualūs kultūros centrų veiklos klausimai.

Lietuvos kultūros centrų asociacija – jau 15 metų veikiant organizacija, vienijanti šalies kultūros centrus, atstovaujanti jų interesams ir besirūpinanti kultūros centrų veiklos sklaida Lietuvoje ir užsienyje.