2024-03-27

Kultūros centrai kviečiami pretenduoti gauti kasmetines premijas

Kultūros ministerija kviečia teikti dokumentus Kultūros centrų premijoms gauti. Premijomis siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei.

Pagal nuostatus trys kasmetinės premijos kultūros centrams skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią ir kryptingą veiklą šiose srityse:

  • už mėgėjų meno ir (ar) dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą (ir) ar už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą;
  • už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, ir (ar) už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą;
  • už vietos ar regiono kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą.

Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI). Paraiškas galima teikti iki 2024 m. balandžio 30 d.

Sprendimą dėl kandidatų premijoms gauti priima kultūros ministras, atsižvelgdamas į Kultūros centrų premijų skyrimo vertinimo komisijos išvadas.

Plačiau apie paraiškų teikimą.

Ievos Tvaronavičiūtės nuotraukoje – vieną iš 2023 m. Kultūros ministerijos premijų pelnęs Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras