Gauti Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją pretenduoja du kandidatai

Data

2020 10 21

Įvertinimas
1
J. Basanavičiaus premija Dainiaus Labučio (ELTA) nuotrauka.jpg

Nacionalinė Jono Basanavičiaus premijos komisija iš visuomenės gautų pasiūlymų atrinko dvi kandidatūras gauti šią premiją. Premijos paskirtis – įvertinti asmenų arba bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.

Komisijos posėdyje nutarta, kad Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos skyrimo kriterijus geriausiai atitinka dviejų kandidatų darbai ir veikla. Gauti premiją pretenduoja:

Eligijus Juvencijus Morkūnas – už ilgametę veiklą muziejinio darbo, formuojančio tautinę savimonę, skatinančio visuomenę dalyvauti pažinimo procese ir reprezentuojančio krašto istoriją, etninę kultūrą ir paveldą, baruose. E. J. Morkūno kandidatūrą pateikė Lietuvos liaudies buities muziejaus.

Jonas Rudzinskas – už darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu (ypač tautodailės puoselėjimu), ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat už kūrybinę ir mokslinę veiklą. J. Rudzinsko kandidatūrą  pateikė Lietuvos meno kūrėjų asociacija.

Iš šių kandidatų baigiamajame komisijos posėdyje bus išrinktas Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas.

Komisija vertindama kandidatų veiklą vadovaujasi šiais kriterijais: kūrybinės ir (ar) mokslinės veiklos reikšmingumas lietuvių etninės kultūros plėtrai ir sklaidai; veiklos, susijusios su lietuvių etninės kultūros tradicijų išsaugojimu ir plėtojimu, aktualumas, meninė, mokslinė, edukacinė ir išliekamoji vertė; veiklos reikšmingumas tautinės savimonės puoselėjimui ir etnokultūriniam ugdymui; kandidato aktyvi visuomeninė veikla lietuvių etninės kultūros srityje.