Garantuoti finansai talentingiems scenos kūrėjams ir jų kūrybos sklaidai

Data

2017 12 05

Įvertinimas
1
KM logo.jpg

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson patvirtino Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinę programą, kuri buvo parengta kartu su profesionaliojo scenos meno įstaigų atstovais. Šiai programai 2018 m. biudžete planuojama skirti  papildomą 3 mln. eurų finansavimą.

Svarbiausi programos tikslai – sudaryti sąlygas kurti aukštos meninės vertės profesionalųjį scenos meną, įtraukti į kūrybinę veiklą jaunus  menininkus, skatinti scenos meno kūrinių įvairovę. „Nacionalinė  programa sudarys galimybes plačiau pristatyti Lietuvos ir kitų šalių   profesionaliojo scenos meno geriausius kūrinius ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose, pasitarnaus lietuviškos kūrybos sklaidai užsienyje“, – sako kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Ministrė nurodo, kad programa sukurta glaudžiai bendradarbiaujant su koncertinių ir meno įstaigų atstovais. „Buvo daug diskusijų, bet konstruktyvus požiūris, bendro tikslo siekimas padėjo įgyvendinti svarbų mūsų įsipareigojimą – parengti nacionalinę programą. Savo biudžetą turinti programa padės užtikrinti kokybišką ir stabilią profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklą“.

Programos lėšomis planuojama finansuoti naujų, novatoriškų kūrinių pastatymą, bendrą Lietuvos ir užsienio kultūros bei meno įstaigų veiklą ar jaunųjų menininkų darbus.

Profesionaliojo scenos meno įstatymas buvo priimtas pernai rugsėjo mėnesį. Nacionalinės programos lėšos papildys bazinį finansavimą, kurį tiesiogiai užtikrina valstybė. Nacionaliniai, valstybiniai teatrai ir koncertinės įstaigos edukaciniams projektams galės ir toliau gauti lėšų ir iš Kultūros rėmimo fondo.