2023-01-03

Darbą pradėjo Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius dr. Simonas Strelcovas

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus darbuotojams pristatytas naujasis jo vadovas dr. Simonas Strelcovas, pirmadienį pradėjęs eiti pareigas.

Muziejaus kolektyvui direktorių pristatęs kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius linkėjo kartu įgyvendinti išsikeltus uždavinius – išgryninti muziejaus prioritetines veiklas ir pasiekti strateginį tikslą, kad muziejus taptų vienu iš regiono lyderių.

Kultūros ministerijos konkursą vadovauti Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejui laimėjęs istorijos mokslų daktaras S. Strelcovas yra dirbęs Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune, vadovavęs Šiaulių universiteto Humanitarikos tyrimų centrui bei Gynybos ir karybos edukaciniam centrui, taip pat buvo Šiaulių universiteto mokslo instituto tarybos pirmininku, dirbo Nacionalinės regionų plėtros agentūros projektų vadovu.

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus yra atsakingas už Lietuvos žydų ir jų kultūros istoriją, jos materialinį ir dvasinį paveldą bei Holokausto istoriją atskleidžiančių muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą, tyrinėjimą, restauravimą bei populiarinimą.  

Muziejaus vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.

Nuotrauka iš asmeninio Simono Strelcovo archyvo