>
2022-11-30

Darbą pradėjo naujos kadencijos Muziejų taryba

Vakar į pirmąjį posėdį susirinko naujos kadencijos Muziejų taryba, išrinktas jos pirmininkas ir pavaduotojas. Muziejų tarybai trejus metus pirmininkaus Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius dr. Arūnas Gelūnas, jo pavaduotoju tapo Kauno miesto muziejaus direktorius Gabrielius Sužiedėlis.

Naująją Muziejų tarybą pasveikino kultūros viceministras Rimantas Mikaitis, Atminties institucijų politikos grupės vadovė Rūta Pileckaitė-Vasilienė pristatė svarbiausius pokyčius, kurie įtvirtinti Vyriausybei pateiktame Muziejų įstatymo pakeitimo projekte.

Muziejų taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant muziejų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus, o svarbiausiasis tarybos uždavinys – teikti Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl kultūros politikos muziejininkystės srityje formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.

2022–2025 metų Muziejų tarybos nariai: dr. Rasa Antanavičiūtė – viešosios įstaigos „Vilniaus miesto muziejus“ direktorė, dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė – Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Palangos gintaro muziejaus vedėja, deleguota Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus, dr. Arūnas Gelūnas – Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius, dr. Rūta Kačkutė – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė, deleguota Lietuvos muziejų asociacijos, Zigmas Kalesinskas – Kauno rajono muziejaus direktorius, deleguotas Savivaldybių muziejų bendrijos, Daina Kamarauskienė – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė, deleguota Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus, Nadežda Petrauskienė – Literatūrinio A. Puškino muziejaus direktorė, deleguota Savivaldybių muziejų bendrijos, Eva Stonkevičienė – Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė, deleguota Lietuvos muziejų asociacijos, Gabrielius Sužiedėlis – Kauno miesto muziejaus direktorius, deleguotas Lietuvos muziejų asociacijos, Gita Šapranauskaitė – Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė, Alvyga Zmejevskienė – Trakų istorijos muziejaus direktorė.

Kultūros ministerijos nuotrauka