Bronio Savukyno premija įteikta Petrui Kimbriui

Data

2017 12 15

Įvertinimas
7
JKAL8337.jpg

Kultūros ministerijoje įteikta Bronio Savukyno premija. 2017 metų premiją kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson įteikė vertėjui, kultūrologui ir pirmajam „Naujojo Židinio-Aidų“ vyriausiajam redaktoriui Petrui Kimbriui. Premija skirta už išugdytą žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ redaktorių mokyklą bei už lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingumo puoselėjimą.

 „Žurnalas „Naujasis Židinys-Aidai“ vienareikšmiškai yra tapęs atskiru, unikaliu reiškiniu Lietuvos kultūrinėje žiniasklaidoje ir apskritai Lietuvos kultūroje. Jau galima kalbėti ir apie „Naujojo Židinio-Aidų“ tradiciją ar net judėjimą. Visa tai, didžiąja dalimi – Petro Kimbrio nuopelnas“, – sakė kultūros ministrė.

Dar 1973 m. su pogrindine katalikų spauda pradėjęs bendradarbiauti Petras Kimbrys užsitarnavo neginčijamą autoritetą vertėjų ir redaktorių tarpe. Pirmasis krikščioniškosios kultūros žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ vyriausiasis redaktorius suredagavo daugybę originalių ir verstinių biblistikos, teologijos, filosofijos, istorijos, dailėtyros ir grožinės literatūros veikalų, buvo Šventojo Rašto kanoninio ir ekumeninio leidimo specialiuoju redaktoriumi.

Laureatas dalyvavo Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos (UCIP) veikloje. 1992–2001 m. buvo Lietuvos Biblijos draugijos Direktorių tarybos nariu, 1993–1996 m. Lietuvos radijo ir televizijos valdybos nariu, 2001–2003 m. – fondo lietuviškai kultūrai ugdyti „Į laisvę“ Lietuvos filialo tarybos nariu.

Dirbdamas M. K. Čiurlionio muziejuje parengė Mykolo Žilinsko kolekcijos katalogą, paskelbė straipsnių Lietuvos taikomosios dailės ir M. K. Čiurlionio kūrybos tematika.

P. Kimbrys parašė filosofo Juozo Girniaus biografinę apybraižą „Kelionė ten ir atgal“ (1995 m.), parengė „Biblijos vardų adaptavimo principus“ (kartu su kt., 1997 m.) ir sudarė „Biblijos vardų žodyną“ (2000 m.).

Ypatingą dėmesį skirdamas žanro stiliaus ir ribų pajautimui, padėdamas taisyklingai ir stilingai rašyti, mokydamas tiksliai formuluoti mintį, komponuoti struktūrą ir pasakojimą, P. Kimbrys išugdė ne vieną talentingą autorių ir vertėjų kartą.

Bronio Savukyno premija įsteigta 2010 m. Kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Lietuvių PEN centru. Premija skiriama siekiant įvertinti publicistinių kūrinių autorius, kultūros leidinių kryptį formuojančius vyriausiuosius redaktorius už lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingumo puoselėjimą, humanistinių vertybių, analitinės minties ir intelektualinės kultūros skleidimą periodiniuose kultūros leidiniuose.