Autorių teisėms ginti – bendras projektas su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija

Data

2018 12 12

Įvertinimas
1
Pastatas 1.jpg

Kultūros ministerija pasirašė susitarimą su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) dėl bendro projekto, kuriuo siekiama didinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą skaitmeninėje erdvėje bei ugdyti visuomenės sąmoningumą. Dėl šio bandomojo projekto vykdymo buvo sutarta rugsėjo pabaigoje Ženevoje vykusiame kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson ir PINO generalinio direktoriaus Francis‘o Gurry susitikime.

Kūrėjai iš savo kūrybinės veiklos gauna turtinę naudą, užtikrinančią tolesnes investicijas į kūrybą ir jos sklaidą, skatinančią kultūros įvairovę ir kūrybinių industrijų plėtrą. Meno kūrėjams ir kūrybinėms industrijoms svarbu, kad jų intelektinės nuosavybės teisės būtų efektyviai įgyvendinamos ir ginamos. Kaip rodo praktika, esamos teisių gynimo priemonės Lietuvoje yra nepakankamos.

Kultūros ministerijos ir PINO projekto tikslai – patobulinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos priemonių reguliavimą skaitmeninėje aplinkoje ir numatyti naujas priemones, kuriomis būtų išspręstos problemos, susijusios su galimybe uždrausti neleistiną prieigą prie autorių teisėmis saugomų kūrinių internete. Projektu taip pat siekiama didinti visuomenės informuotumą ir skatinti pagarbą autorių teisėms, formuoti neigiamą požiūrį į piratinę veiklą ir mažinti jos mastą, tuo pat metu sudarant kuo palankesnes sąlygas teisėtai prieigai prie autorių ir gretutinėmis teisėmis saugomo turinio.

Susitarime dėl bendro projekto numatyta PINO ekspertų pagalba, nuo 2019 metų balandžio 1d. Lietuvoje įsigaliojant Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisoms, numatančioms naujas teisių gynimo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam turinio atgaminimui ir paskelbimui internetinėje erdvėje. Naujos teisinio reguliavimo nuostatos sudarys sąlygas sustiprinti ir  paspartinti intelektinės nuosavybės apginamumą. Kūrėjai, jų įgalioti asmenys ar kolektyvinio administravimo organizacijos, gindamos savo pažeistas teises, neteismine tvarka galės kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją (LRTK), prašydami taikyti privalomus nurodymus tarpininkams. Pavyzdžiui, prašyti, kad interneto prieigos paslaugų tiekėjai blokuotų kūrinių prieigą internete, jeigu būtų nustatyta, kad autorių teise saugomas turinys neteisėtai viešai skelbiamas ar prieinamas. Nurodymus LRTK galės taikyti tik nustačiusi, kad išnaudoti visi neteisminiai autorių  teisių gynimo būdai ir gavusi Vilniaus apygardos administracinio teismo sankciją. Vykdant projektą yra numatyta PINO ekspertų konsultacinė pagalba ir mokymai, susiję su neteisėtai turinį pateikiančių interneto svetainių blokavimo procedūromis. PINO ekspertai taip pat konsultuos, kaip toliau tobulinti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą ir visą teisinę bazę, susijusią su autorių teisių apsauga.

Kultūros ministerijos ir PINO susitarime numatyta imtis kompleksinių priemonių kuo plačiau informuojant ir šviečiant gyventojus apie intelektinę nuosavybę ir jos apsaugą skaitmeninėje erdvėje. PINO rekomenduoja autorių teisių ir gretutinių teisių temas įraukti į bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programas, todėl vykdant projektą 2019 metais numatytas mokomosios medžiagos vertimas į lietuvių kalbą, mokytojų atranka ir mokymai. 2020 metais šiomis temomis vyktų teminės pamokos ir konsultacijos, mokiniams būtų dalijama edukacinė medžiaga.

PINO ekspertai taip pat yra pasirengę pateikti pasiūlymus ir padėti atlikti galimybių studiją, ieškant naujų verslo modelių, galinčių padėti mažesnių šalių kūrėjams atverti kelią į platesnę rinką, ir būdų, kaip stiprinti kūrybines industrijas.