Aktuali informacija kultūros sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 viruso protrūkio

Data

2020 05 14

Įvertinimas
6
adult-architecture-art-building-277054.jpg

Kultūros sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 protrūkio, skirtos ir aktualios bendrosios priemonės*

Eil. Nr.

Patvirtinta priemonė

Numatyta skirti lėšų suma, iš viso

Kuruojanti įstaiga

Priemonės vykdymo būsena

Tiesiogiai kultūros sektoriui skirtos priemonės

1.

Kūrybinių prastovų skyrimas meno kūrėjo statusą turintiems asmenims

Papildomai skirta 2 mln. eurų. Kūrybinė prastova skiriama 3 mėnesių laikotarpiui, jos dydis 607 EUR per mėnesį.

Kultūros ministerija

Paskirstyta 626 424 eurų suma (344 meno kūrėjams)

2.

Individualių stipendijų skyrimas kultūros ir meno kūrėjams

1,6 mln eurų. Stipendija skiriama 3 mėnesiams, jos dydis 600 EUR per mėnesį.

Lietuvos kultūros taryba

Paskirstyta 1,36 mln. eurų suma (756 kūrėjams), nepaskirstyta lėšų dalis pridedama prie kito stipendijų etapo

3.  Individualių stipendijų skyrimas kultūros ir meno kūrėjams 1,34 mln. eurų. Stipendija skiriama 3 mėnesiams, jos dydis 600 EUR per mėnesį.  Lietuvos kultūros taryba Vyksta paraiškų priėmimas (iki birželio 12 d.)
4. Atšauktų renginių perkėlimo ir kitokio tipo veiklų finansavimas 2 mln. eurų Lietuvos kultūros taryba Programa rengiama

5.

Vienkartinės išmokos savarankiškai dirbantiems kūrėjams; išmokų dydis proporcingai priklauso nuo kūrėjų dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino prarastų pajamų dydžio, atitinkamai 600 EUR (iki 42 proc. programai skirtų lėšų), 1200 EUR (iki 29 proc. programai skirtų lėšų) arba 1800 EUR (iki 29 proc. skirtų lėšų)

750 tūkst. eurų

Lietuvos kultūros taryba

Paskirstyta 656 tūkst. eurų suma. Antruoju etapu pateikti 422 prašymai

6.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojama programa „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“

10 mln. eurų

Lietuvos kultūros taryba

Vyksta paraiškų priėmimas (iki birželio 8 d.)

7. Papildomos lėšos II etapo projektams 2,5 mln. eurų Lietuvos kultūros taryba Vyksta paraiškų vertinimas
8. Parama naujam TV ir kino turiniui 1,9 mln. eurų Lietuvos kino centras Vyksta paraiškų vertinimas
9. Stipendijos kino kūrėjams 300 tūkst. eurų Lietuvos kino centras Vyksta paraiškų vertinimas
10. Parama kino teatrams 500 tūkst. eurų Lietuvos kino centras Rengiama nauja schema
11.  Parama filmų platintojams 100 tūkst. eurų Lietuvos kino centras Tikslinami finansavimo schemos nuostatai
12. Papildoma parama kino kultūros projektams (festivaliams, renginiams) 100 tūkst. eurų Lietuvos kino centras Priimami prašymai
13. Parama gamybos etape esantiems filmams 500 tūkst. eurų Lietuvos kino centras Paskirstyta 394 080 eurų suma
14. 

 

Bibliotekų fondų komplektavimui – knygoms ir kitiems spaudiniams įsigyti

1,7 mln. eurų 

Kultūros ministerija Lėšos paskirstytos ministro įsakymu, sudarytos sutartys su savivaldybių viešosiomis bibliotekomis
 15. Kultūros ministerijos žinioje esančių įstaigų infrastruktūrai atnaujinti 17,66 mln. eurų Kultūros ministerija

 

Informacija iki liepos 15 d.

 16. Savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimo ir turto įsigijimo projektams 25,139 mln. eurų  

 

Informacija iki liepos 15 d.

Bendrosios priemonės, aktualios kultūros sektoriui

1.

VMI sudarytas mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašas, į kurį patekusios įmonės, kurioms iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir du mėnesius po jos atsiradus mokėtinų mokesčių, bus  automatiškai,  be prašymo: atleidžiamos nuo delspinigių, nevykdomas jų mokesčių išieškojimas.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija

Priemonė įgyvendinama

https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

2.

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir kuriems nuo kovo 16 d. iki ekstremaliosios situacijos pabaigos, bei dar du papildomus mėnesius po jos, atsiras mokėtinų mokesčių, bus automatiškai, be prašymo: atleidžiami nuo delspinigių, nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija

Priemonė įgyvendinama

https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla1

3.

INVEGA priemonės:  verslui atidėtų paskolų palūkanų kompensavimas, lengvatinių paskolų valstybės lėšomis teikimas ir garantavimas už finansų įstaigų teikiamas finansų paslaugas.

 

INVEGA

Priemonės įgyvendinamos

https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/

4.

Subsidijos darbdaviams darbo vietų išlaikymui:

90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto arba 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurai bruto.

 

Užimtumo tarnyba

Priemonė įgyvendinama

https://uzt.lt/karantinas/sub-darbdaviams/

5.

257 eurų fiksuoto dydžio išmoka per mėnesį savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie neturi darbo santykių ir negauna darbo pajamų.

 

Užimtumo tarnyba

Priemonė įgyvendinama

https://uzt.lt/karantinas/sub-dirbantiems-savarankiskai/

6.

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

100 mln. eurų INVEGA

Priemonė įgyvendinama

https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/duk/kompensacijos/dalinis-nuomos-mokescio-kompensavimas-labiausiai-nuo-covid-19-nukentejusioms-imonems/

7. 

Kompensavimo už bilietus į neįvykusius renginius tvarka

   

Daugiau informacijos: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3caf53038f9a11eaa51db668f0092944?jfwid=-148pyyolu6

8. Subsidijos mikroįmonėms 100 mln. eurų  

Priemonė įgyvendinama

http://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/iki-devyniu-darbuotoju-turincios-imones-gales-gauti-subsidija 

 

 

*Lentelėje skelbiama informacija apie priemones, aktualias kultūros sektoriui, dėl kurių įgyvendinimo yra priimti sprendimai ir suderintas reikiamas finansavimas. Informacija bus atnaujinama priėmus sprendimus dėl kitų priemonių.