Aktuali informacija kultūros sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 viruso protrūkio

Data

2020 05 14

Įvertinimas
6
adult-architecture-art-building-277054.jpg

Kultūros sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 protrūkio, skirtos ir aktualios bendrosios priemonės*

Tiesiogiai kultūros sektoriui skirtos priemonės

Lėšos (mln. Eur)

Paskirtis

 

6,2

Parama kino industrijos skatinimui (Lietuvos kino centras): parama naujam TV ir kino turiniui, stipendijos kino kūrėjams, papildoma parama kino kultūros projektams, parama gamybos etape esantiems filmams, parama kino filmų platintojų ir kino teatrų veiklai

16,35

Parama kultūros ir meno organizacijoms (Lietuvos kultūros taryba): stipendijos kultūros ir meno kūrėjams, atšauktų renginių perkėlimo finansavimas, parama naujų produktų ir paslaugų kūrimui, papildomos lėšos II etapo projektams, parama muziejinių vertybių įsigijimui  

0,8

Kūrybinių prastovų skyrimas meno kūrėjams 

0,83 

Muzikos instrumentų įsigijimui 

1,7

Bibliotekų fondų komplektavimui – knygoms ir kitiems spaudiniams įsigyti

4,456

Kultūros ministerijos žinioje esančių įstaigų veiklos užtikrinimui 

18,986

Kultūros ministerijos žinioje esančių įstaigų infrastruktūrai atnaujinti

26,3

Savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimo projektams

 

Bendrosios priemonės, aktualios kultūros sektoriui

1.

VMI sudarytas mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašas, į kurį patekusios įmonės, kurioms iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir du mėnesius po jos atsiradus mokėtinų mokesčių, bus  automatiškai,  be prašymo: atleidžiamos nuo delspinigių, nevykdomas jų mokesčių išieškojimas.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija

Priemonė įgyvendinama

https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

2.

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir kuriems nuo kovo 16 d. iki ekstremaliosios situacijos pabaigos, bei dar du papildomus mėnesius po jos, atsiras mokėtinų mokesčių, bus automatiškai, be prašymo: atleidžiami nuo delspinigių, nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija

Priemonė įgyvendinama

https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla1

3.

INVEGA priemonės:  verslui atidėtų paskolų palūkanų kompensavimas, lengvatinių paskolų valstybės lėšomis teikimas ir garantavimas už finansų įstaigų teikiamas finansų paslaugas.

 

INVEGA

Priemonės įgyvendinamos

https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/

4.

Subsidijos darbdaviams darbo vietų išlaikymui:

90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto arba 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurai bruto.

 

Užimtumo tarnyba

Priemonė įgyvendinama

https://uzt.lt/karantinas/sub-darbdaviams/

5.

257 eurų fiksuoto dydžio išmoka per mėnesį savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie neturi darbo santykių ir negauna darbo pajamų.

 

Užimtumo tarnyba

Priemonė įgyvendinama

https://uzt.lt/karantinas/sub-dirbantiems-savarankiskai/

6.

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

100 mln. eurų INVEGA

Priemonė įgyvendinama

https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/duk/kompensacijos/dalinis-nuomos-mokescio-kompensavimas-labiausiai-nuo-covid-19-nukentejusioms-imonems/

7. 

Kompensavimo už bilietus į neįvykusius renginius tvarka

   

Daugiau informacijos: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3caf53038f9a11eaa51db668f0092944?jfwid=-148pyyolu6

8. Subsidijos mikroįmonėms 100 mln. eurų  

Priemonė įgyvendinama

http://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/iki-devyniu-darbuotoju-turincios-imones-gales-gauti-subsidija 

 

 

Atnaujintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijomis teikimo aprašas.

*Lentelėje skelbiama informacija apie priemones, aktualias kultūros sektoriui, dėl kurių įgyvendinimo yra priimti sprendimai ir suderintas reikiamas finansavimas. Informacija bus atnaujinama priėmus sprendimus dėl kitų priemonių.