2021 metų biudžeto lėšos kultūros sričiai didėja 20,4 mln. eurų

Data

2020 12 23

Įvertinimas
0
Pastato lentelė.jpg

Seimui patvirtinus 2021 m. biudžetą, kultūros srities finansavimas bus didesnis 20,4 mln. eurų nei šiemet. Palyginti su ankstesnės Vyriausybės Seimui teiktu kitų metų biudžeto projektu, lėšos kultūros sričiai didėja per 14 mln. eurų.

Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams kelti kitų metų biudžete skiriama 5,8 mln. eurų – to nebuvo numatyta ankstesniame biudžeto projekte. Taip pat papildomai, lyginant su pirminiu biudžeto projektu, 4 mln. eurų didinamas Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų bazinių poreikių finansavimas dėl numatomo mažesnio nei įprastai pajamų surinkimo apribojus kultūros paslaugų teikimą.

Papildomi 2 mln. eurų skiriami kultūros paveldo saugojimo ir tvarkybos sričiai. Tai pasitarnaus skatinant teikti naujas paraiškas pagal Paveldotvarkos programą, nes anksčiau lėšų buvo numatyta tik tęstiniams darbams.

Kultūros  rėmimo fondo (KRF) lėšos kitų metų biudžete didėja 750 tūkst. eurų, taip pat 2,5 mln. eurų skiriama šiemet patvirtintiems KRF projektams, kurių įgyvendinimas nusikėlė į 2021 metus.

2021 m. biudžete papildomai numatyta per 300 tūkst. eurų autoriniams kompensaciniams atlyginimams už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose.