2020 metų biudžete – daugiau lėšų kultūros sričiai

Data

2019 12 17

Įvertinimas
1
km logo.jpg

Seimo priimtame 2020 metų biudžete įtvirtintas atlyginimų didinimas kultūros ir meno darbuotojams, taip pat skiriamas papildomas finansavimas kitiems kultūros srities būtiniems poreikiams.

Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams didinti valstybės biudžete kitais metais skiriama 14,1 mln. eurų. Tai sudarys sąlygas vidutiniškai 10 proc. didinti atlyginimus Kultūros ministerijai ir kitoms ministerijoms pavaldžių įstaigų kultūros ir meno darbuotojams. Nacionaliniame biudžete numatytos lėšos savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus leidžia didinti 7 proc. Kultūros ministerija kreipsis į savivaldybių vadovus, prašydama solidariai prisidėti prie atlyginimų didinimo 3 proc., kad ir savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai iš viso didėtų 10 proc.

Priimtame biudžeto įstatyme papildomai, lyginant su pirminiu biudžeto projektu, 1,12 mln. eurų didinamas Kultūros ministerijos pavaldžių įstaigų bazinių poreikių finansavimas. Taip pat papildomai skiriama 300 tūkst. eurų bibliotekų fondų komplektavimui – knygoms ir kitiems spaudiniams įsigyti. Mokinio kultūros paso projekto tęstinumui užtikrinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija numato skirti 4,5 mln. eurų.