2018 m. – Europos kultūros paveldo metai

Data

2017 12 07

Įvertinimas
1
kulturos metai.png

 

Europos kultūros paveldo metų tikslas didinti informuotumą apie kultūros paveldo socialinę ir ekonominę svarbą. Tūkstančiuose visoje Europoje rengiamų iniciatyvų ir renginių galės dalyvauti įvairių visuomenės sluoksnių ir įvairios kilmės piliečiai. Siekiama užmegzti ryšius su kuo platesne auditorija, visų pirma su vaikais ir jaunimu, vietos bendruomenėmis bei retai su kultūra susiduriančiais žmonėmis, ir taip ugdyti bendros atsakomybės jausmą.

Paskelbto naujausio "Eurobarometro" tyrimo duomenimis, 8 iš 10 europiečių, kaip ir lietuvių, mano, kad kultūros paveldas svarbus ne tik asmeniškai jiems, bet ir jų bendruomenei, regionui, šaliai ir visai Europos Sąjungai. Didžioji dauguma respondentų didžiuojasi kultūros paveldu - tiek esančiu jų regione ar šalyje, tiek kitose Europos šalyse. 71 proc. europiečių (68 proclietuvių) pritaria, kad kultūros paveldas gali pagerinti jų gyvenimo kokybę. Iš tyrimo duomenų matyti, kad 88 proc. ES piliečių (89 proc. lietuvių) mano, kad mokyklose turėtų būti mokoma apie kultūros paveldą. Trys ketvirtadaliai Europos gyventojų laikosi nuomonės, kad pirmiausia valstybės narės ir ES turėtų skirti daugiau lėšų Europos kultūros paveldo apsaugai, tuo tarpu lietuviai akcentuoja nacionalinės valdžios institucijų ir pačių piliečių vaidmenį.

Nuo archeologinių vietovių iki šiuolaikinės architektūros objektų, nuo viduramžių pilių iki folkloro tradicijų ir meno Europos kultūros paveldas yra be galo svarbi Europos piliečių bendros atminties ir tapatybės dalis. Be to, kultūros paveldas prisideda prie ekonomikos augimo, padeda kurti darbo vietas miestuose bei regionuose ir yra labai svarbus Europai vykdant mainus su likusiu pasauliu. 7,8 mln. darbo vietų ES netiesiogiai susijusios su paveldu (pavyzdžiui, turizmo, vertimo žodžiu ir saugumo srityse). Per 300 000 žmonių dirba ES kultūros paveldo sektoriuje. Beveik pusė į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą įtrauktų objektų (453) yra Europoje.