2015 m. spalio 1 d. įsigaliojo Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai

Data

2015 10 01

Įvertinimas
1
LRKM.jpg

2015 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 22, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 341, 41, 46, 47, 48 straipsnių pakeitimo ir 402 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XII-1731(toliau – Įstatymas) nuostatos.

 

Siekiant tinkamai įgyvendinti Įstatymą, 2015 m. rugsėjo 30 d. kultūros ministras patvirtino įsakymus Nr. ĮV-658 „Dėl metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Nr. ĮV-659 „Dėl transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Įstatymo pakeitimus galima rasti internete adresais:

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73e34ef0082f11e588da8908dfa91cac

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bab76e50677b11e58e1ab2c84776483b

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a459e020677b11e58e1ab2c84776483b