Prašymo teikimo tvarka

Meno kūrėjas, siekiantis įgyti paramos gavėjo statusą, Kultūros ministerijai (el. paštu [email protected] arba adresu J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius) pateikia:

1. prašymą suteikti paramos gavėjo statusą, kuriame nurodoma informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (tel. numeris, el. pašto adresas) ir sutikimas skelbti asmens vardą ir pavardę bei unikalų 8 skaitmenų paramos gavėjo identifikacinį kodą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06