Prašymo pateikimo data

Prašymai priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Prašymai turi būti pateikti pdf formatu (pageidautina viename sujungtame dokumente). Juos Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija svarsto kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06