Dokumentų pateikimo tvarka organizacijai

Asociacija, siekianti meno kūrėjų organizacijos statuso, Kultūros ministerijai turi pateikti:

1. prašymą suteikti meno kūrėjo organizacijos statusą;
2. asociacijos įstatų kopiją;
3. asociacijos steigimo sutarties kopiją;
4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;
5. asociacijos narių sąrašą ir kultūros ministro patvirtintų Tarybos arba meno kūrėjų organizacijos sprendimų, patvirtinančių, kad nariams suteiktas meno kūrėjo statusas, kopijas;
6. asociacijos veiklos ataskaitą nuo jos veiklos pradžios, parengtą pagal Asociacijų įstatymo 10 straipsnį;
7. kartu su dokumentais pateikiamas skaitmeninis viso portfolio formatas PDF formatu (1 dokumentas).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06