Veiksmų grupė „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ (angl. Culture, Creativity and Inclusive society) skirta novatoriškiems moksliniams tyrimams aktualiausiose demokratinio valdymo stiprinimo, kultūros paveldo išsaugojimo bei kūrybinių industrijų skatinimo, socialinių ir ekonominių pokyčių valdymo srityse.

Tematika:

Demokratija (angl. Innovative Research on Democracy and Governance) – demokratinio valdymo modernizavimas, naujovės, plečiančios politinį dalyvavimą, socialinį dialogą, piliečių dalyvavimą ir lyčių lygybę.

Kultūros paveldas (angl. Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries) – kultūros paveldo išsaugojimas ir atkūrimas, kultūros ir kūrybinių industrijų politika, prisidedanti prie darnaus augimo ir darbo vietų kūrimo.

Į šiuos kvietimus galima teikti paraiškas iki 2023 m. rugsėjo 21 d. 18 val.:

Socialinė ir ekonominė transformacija (angl. Innovative Research on Social and Economic) – nelygybės mažinimas, kova su socialine atskirtimi ir lyčių diskriminacija, migracijos valdymas ir migrantų bei imigrantų gyventojų integracija

Daugiau informacijos

Atnaujinimo data: 2023-11-18