Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažina ekonominius ir socialinius skirtumus, stiprina dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos valstybėmis. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai nukreipti ir į kultūros srities projektus. Jais siekiama stiprinti socialinę ir ekonominę plėtrą per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą, skatinti plėtrą ir atsinaujinimą vietos lygmeniu remiant kultūrinę, kūrybinę ir kultūros paveldo atgaivinimo veiklą, įtraukiant ir įgalinant vietos bendruomenes, užtikrinant socialinę įtrauktį, įvairių sektorių partnerystes, valstybių donorių ir Lietuvos bendradarbiavimą kultūros srityje ir mainus. Daugiau informacijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-23