Priemonės, nukreiptos į kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimą