Leidinių platinimas viešosioms bibliotekoms

Kultūros ministerija, siekdama užtikrinti viešosioms bibliotekoms neatlygintinai perduodamų leidinių logistiką, 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. ĮV-292 „Dėl Lietuvos viešosioms bibliotekoms dovanojamų leidinių platinimo“ paveda Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešajai bibliotekai koordinuoti šalies viešosioms bibliotekoms fizinių ir juridinių asmenų dovanojamų leidinių platinimą, teikiant šias paslaugas: dovanojamų leidinių priėmimą, sandėliavimą, paskirstymą, važtaraščių paruošimą, pristatymą apskričių viešosioms bibliotekoms, kurioms pavesta išplatinti leidinius šių bibliotekų nustatytose teritorijose veikiančioms savivaldybių viešosioms bibliotekoms.

Nuo 2015 m. gegužės 12 d. fiziniai ir juridiniai asmenys norėdami perduoti viešosioms bibliotekoms dovanojamus leidinius turi kreiptis į Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką, esančią adresu Trakų g. 10, Vilnius. Kontaktinis asmuo dėl dokumentų paėmimo ir skirstymo − Informacinių išteklių centro vadovė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė, tel. (8 5) 262 1771, el. paštas, asta.kazakevičiūtė@amb.lt).

Informacija viešojo sektoriaus subjektams. Siekiant užtikrinti biudžetinių įstaigų ir kitų viešojo sektoriaus subjektų, dirbančių su VSAKIS sistema, tarpusavio operacijų suderinamumą, su šia sistema dirbantys subjektai su važtaraščiu papildomai pristato leidinių priėmimo perdavimo aktus bibliotekoms, kuriuose nurodoma leidinių kaina bei finansavimo šaltinis. Viešosios bibliotekos, įtraukdamos leidinius į apskaitą, turi nurodyti konkrečią šiuos leidinius perdavusią biudžetinę įstaigą arba kitą viešojo sektoriaus subjektą bei nurodytą leidinio kainą.  Atkreipiame dėmesį, kad bibliotekos, kurios leidinius gauna iš VSS neatlygintinai per tarpininką apskaitoje registruoja atsargų 206xxxx sąskaitoje.

Kontaktai pasiteiravimui:

Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyr. specialistė Gražina Lamanauskienė, tel. (8 5) 219 3477, el. paštas grazina.lamanauskiene@lrkm.lt

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyr. specialistės Rusnė Rinkevičienė, tel. (8 5) 219 3425, el. paštas r.rinkeviciene@lrkm.lt, ir Mažena Koreckaja, tel. (8 5) 219 3426, el. paštas mazena.koreckaja@lrkm.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06