2021-2023 metų Valstybės investicijų programa

1. KULTŪROS MINISTERIJOS RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS LĖŠŲ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRAI 2021-2023 M. POREIKIŲ PATEIKIMO

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS 2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANAS

3. KULTŪROS MINISTERIJOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SIŪLYMAI DĖL 2021–2023 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO

4. KULTŪROS MINISTERIJOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS PATIKSLINTAS 2021–2023 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS

5.  KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ PROJEKTAMS

5.1 KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2021 M. KOVO 4  D. ĮSAKYMO NR. ĮV-294 „DĖL SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ PROJEKTAMS“ PAKEITIMO
5.2 KULTŪROS MINISTRO 2021-10-11 ĮSAKYMAS NR. ĮV-1183 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2021 M. KOVO 4  D. ĮSAKYMO NR. ĮV-294 „DĖL SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ PROJEKTAMS“ PAKEITIMO“
5.3 KULTŪROS MINISTRO 2021-10-28 ĮSAKYMAS NR. ĮV-1237 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2021 M. KOVO 4  D. ĮSAKYMO NR. ĮV-294 „DĖL SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ PROJEKTAMS“ PAKEITIMO“
5.4 KULTŪROS MINISTRO 2021-12-07 ĮSAKYMAS NR. ĮV-1382 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2021 M. KOVO 4  D. ĮSAKYMO NR. ĮV-294 „DĖL SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ PROJEKTAMS“ PAKEITIMO“

6. 2021-05-04 ĮSAKYMU NR. ĮV 571 PATVIRTINTAS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMAS KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES IR KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTAMS
6.1 2021-05-20 ĮSAKYMU NR. ĮV 619 PATVIRTINTAS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES IR KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTAMS PAKEITIMAS
6.2. 2021-08-20 ĮSAKYMU NR. ĮV 984 PATVIRTINTAS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES IR KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTAMS PAKEITIMAS
6.3. 2021-09-08 ĮSAKYMU NR. ĮV–1053 PATVIRTINTAS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES IR KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTAMS PAKEITIMAS
6.4. 2021-10-13 ĮSAKYMU NR. ĮV–1190 PATVIRTINTAS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES IR KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTAMS PAKEITIMAS
6.5. 2021-10-26 ĮSAKYMU NR. ĮV–1223 PATVIRTINTAS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES IR KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTAMS PAKEITIMAS
6.6. 2021-12-07 įsakymu Nr. ĮV–1380 patvirtintas VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES IR KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTAMS PAKEITIMAS
6.7. 2021-12-13 ĮSAKYMU NR. ĮV–1414 PATVIRTINTAS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES IR KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTAMS PAKEITIMAS
6.8. 2021-12-21 ĮSAKYMU NR. ĮV-1453  PATVIRTINTAS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021 METAIS PASKIRSTYMO PAKEITIMAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-18