2016-2018 metų Valstybės investicijų programa

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl 2016 metų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal projektus, 2016 m. sausio 13 d. Nr. ĮV-18;
  2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl 2016 metų valstybės biudžeto lėšų specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skirtų kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai bei kitiems prioritetiniams darbams atlikti ,paskirstymo;  2016 m. sausio 21 d. Nr. ĮV-47;
  3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 metų sausio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-18 „Dėl 2016 metų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo; 2016 m. lapkričio 30 d. Nr. ĮV-922;
  4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl 2016 metų sausio 13 d. kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-18 „Dėl 2016 metų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo; 2016 m. gruodžio 7 d. Nr. ĮV-946;
  5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2016 metų sausio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-47 „Dėl 2016 metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skirtų kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai bei kitiems prioritetiniams darbams atlikti ,paskirstymo“ pakeitimo;  2016 m. gruodžio 21 d. Nr. ĮV-999;
  6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl 2016 metų sausio 13 d. kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-18 „Dėl 2016 metų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo; 2016 m. balandžio 13 d. Nr. ĮV-317;
  7. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl 2016 metų sausio 13 d. kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-18 „Dėl 2016 metų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo; 2016 m. birželio 6 d. Nr. ĮV-455;
  8. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl 2016 metų sausio 13 d. kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-18 „Dėl 2016 metų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo; 2016 m. rugsėjo 8 d. Nr. ĮV-699;
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-18