Techninė parama

 

 

 

 

KULTŪROS MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMI TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTAI

 

Kultūros ministerija įgyvendina Techninės paramos projektą Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – veiksmų programos administravimas, projekto Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0005. Projekto įgyvendinimo priežiūrą atlieka viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, projekto pradžia – 2016 m. rugpjūčio 1 d., projekto pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

Veiksmų programos administravimo projekto tikslas - užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų administravimą.

Šiuo projektu numatoma finansuoti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo finansuojamo veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

Kultūros ministerija įgyvendina Techninės paramos projektą Kultūros ministerija ES fondų investicijų vertinimas Lietuvoje, projekto Nr. 12.0.2-CPVA-V-203-01-0006. Projekto įgyvendinimo priežiūrą atlieka viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, projekto pradžia – 2016 m. rugpjūčio 1 d., projekto pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

Veiksmų programos vertinimo projekto tikslas - pagerinti veiksmų programos kokybę ir įgyvendinimą, taip pat nustatyti ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį.

Šiuo projektu numatoma finansuoti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavestų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo finansuojamo veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

Kultūros ministerija įgyvendina Techninės paramos projektą „Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – Informavimas apie veiksmų programą“, projekto Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0007. Projekto įgyvendinimo priežiūrą atlieka viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, projekto pradžia – 2016 m. rugpjūčio 1 d., projekto pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

Informavimas apie veiksmų programą projekto tikslas - užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę.

Šiuo projektu numatoma finansuoti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavestų visuomenės informavimo apie Europos Sąjungos investicijas funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo finansuojamo veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

www.esinvesticijos.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06