Europos Sąjungos kultūros ir audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos

Kultūros ministerija kartu su Lietuvos kultūros institutu ir Lietuvos kino centru koordinuoja Lietuvos dalyvavimą ES programose „Kūrybiška Europa“ (2014-2020) ir „Europa piliečiams“ (2014-2020).

„Kūrybiška Europa"

„Kūrybiška Europa 2014-2020" yra Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Programa grindžiama programų „Kultūra“ ir MEDIA, pagal kurias daugiau kaip 20 metų buvo remiami kultūros ir audiovizualinis sektoriai, sėkminga įgyvendinimo patirtimi.

Naują programą sudaro paprogramė „Kultūra", pagal kurią teikiama parama scenos ir vizualiajam menui, paveldui ir kitoms sritims, paprogramė MEDIA, pagal kurią finansuojamas kino ir audiovizualinis sektorius ir tarpsektorinė programa.

ES programą „Kūrybiška Europa“ Lietuvoje koordinuoja „Lietuvos kultūros institutas“ kartu su „Lietuvos kino centru“. „Kūrybiškos Europos“ biuras yra tinklo, veikiančio programoje dalyvaujančiose šalyse, narys, o jo veiklą iš dalies finansuoja Europos Komisija. Kūrybiškos Europos biuro KULTŪRA skyrius, įsikūręs Lietuvos kultūros institute, yra atsakingas už paprogramės „Kultūra“ viešinimą ir nemokamas konsultacijas teikiantiems paraiškas. Lietuvos kino centre esantis MEDIA skyrius yra atsakingas už paprogramę „Media“, kuri skirta kino ir audiovizualiniam sektoriui.

Daugiau informacijos apie paprogramę „Kultūra“ – www.kurybiskaeuropa.eu/kultura

Daugiau informacijos apie paprogramę „Media“ – www.kurybiskaeuropa.eu/media

„Europa piliečiams“

Europa piliečiams“ (2014 - 2020 m.) yra Europos Sąjungos programa, kuria siekiama, kad 500 milijonų ES gyventojų imtųsi aktyviau dalyvauti Europos raidos procese. Pagal šią programą  finansavimas siūlomas  tarptautinėms iniciatyvoms, kuriomis stiprinamas Europos atminimas ir skatinamas pilietinis dalyvavimas ES mastu, t. y. įgyvendinami miestų bendradarbiavimo ir miestų tinklų projektai, pilietinės visuomenės organizacijų projektai bei veiklos, kuriomis yra įamžinamas totalitarinių režimų aukų atminimas, diskutuojama apie kitus ES formavimuisi svarbius XX a. istorijos momentus.

Daugiau informacijos apie programą – www.pilieciams.eu 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06