Dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos programa

Siekiant aprūpinti visuomenę aktualia informacija, užtikrinti kokybišką bibliotekų fondų komplektavimą dokumentais ir elektroniniais ištekliais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kasmet skiria lėšas savivaldybių ir apskričių viešųjų bibliotekų fondų atnaujinimui ir duomenų bazių prenumeratai.

Pagal šią programą finansuojamos visų savivaldybių ir apskričių viešosios bibliotekos.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. ĮV-279 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms 2017 metais dokumentams įsigyti, paskirstymo“

2017 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. ĮV-381 „Dėl duomenų bazių centralizuotos prenumeratos bibliotekose finansavimo 2017 metais“

 


Dokumentų įsigijimo sutarties forma

Dokumentų įsigijimo ataskaitos forma

Duomenų bazių sutarties forma

Duomenų bazių ataskaitos forma

Projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo forma

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10