Kanclerio Rolando Kvietkausko darbotvarkė

Data

2022-06-01

10:30 Kancleris pirmininkaus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonių  paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžiui

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-31