Vykdomi viešieji pirkimai

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA TARPTAUTINĮ ISTORINĖS ATMINTIES INICIATYVŲ, ĮSKAITANT HOLOKAUSTO IR SOVIETINĖS OKUPACIJOS TEMAS, ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ANALIZĖS PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ ATVIRO KONKURSO BŪDU.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. spalio 4 d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA KULTŪROS PAVELDO INFORMACINIŲ SISTEMŲ KONSOLIDAVIMO IR MODERNIZAVIMO BEI INTEGRAVIMO Į KITAS VALSTYBINES INFORMACINES SISTEMAS GALIMYBIŲ STUDIJOS IR INVESTICIJŲ PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ ATVIRO KONKURSO BŪDU

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija vyksta tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 4 d. 9.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumenta


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA RINKOS KONSULTACIJAS DĖL LIETUVOS GYVENTOJŲ NELEGALAUS TURINIO VARTOJIMO LYGIO NUSTATYMO METODIKOS SUKŪRIMO IR PILOTINIO ŠIO LYGIO NUSTATYMO TYRIMO PASLAUGŲ SĄLYGŲ

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija vyksta tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 5 d. 13.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie rinkos konsultaciją

Rinkos konsultacijos dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ KOMPETENCIJŲ IR ESAMŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ EFEKTYVUMO TYRIMO PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ ATVIRO KONKURSO BŪDU

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija vyksta tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 28 d. 9.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA DĖL ISTORINĖS ATMINTIES INICIATYVŲ, ĮSKAITANT HOLOKAUSTO IR SOVIETINĖS OKUPACIJOS TEMAS, ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ANALIZĖS PARENGIMO PASLAUGŲ.

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija vyksta tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 13.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie rinkos konsultaciją

Rinkos konsultacijos dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA KOMUNIKACIJOS KAMPANIJOS „GYVENIMAS YRA GRAŽUS 1“ ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ ATLIEKAMĄ ATVIRO KONKURSO BŪDU

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. RUGSĖJO 14 d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA MAŽOS VERTĖS VIEŠĄJĮ DOZIMETRŲ IR DOZĖS GALIOS MATUOKLIŲ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. rugpjūčio 10 d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai 


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA TARPTAUTINĮ ISTORINĖS ATMINTIES INICIATYVŲ, ĮSKAITANT HOLOKAUSTO IR SOVIETINĖS OKUPACIJOS TEMAS, ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ANALIZĖS PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ ATVIRO KONKURSO BŪDU.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA TARPTAUTINĮ LIETUVOS GYVENTOJŲ NELEGALAUS TURINIO VARTOJIMO LYGIO NUSTATYMO METODIKOS SUKŪRIMO IR PILOTINIO ŠIO LYGIO NUSTATYMO TYRIMO PASLAUGŲ VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ ATVIRO KONKURSO BŪDU.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA KULTŪROS ĮSTAIGŲ ĮSITRAUKIMO Į SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROCESĄ GALIMYBIŲ TYRIMO ATLIKIMO PASLAUGŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. liepos 21 d. 9.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumenta


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA RINKOS KONSULTACIJĄ DĖL KULTŪROS PAVELDO INFORMACINIŲ SISTEMŲ KONSOLIDAVIMO IR MODERNIZAVIMO BEI INTEGRAVIMO Į KITAS VALSTYBINES INFORMACINES SISTEMAS GALIMYBIŲ STUDIJOS IR INVESTICIJŲ PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija vyksta tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 14 d. 13.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie rinkos konsultaciją

Rinkos konsultacijos dokumentai

Rinkos konsultacijos metu gauti pasiūlymai:
1 pasiūlymas
2 pasiūlymas


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA MAŽOS VERTĖS VIEŠĄJĮ KOMPIUTERIŲ MONITORIŲ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. birželio 21 d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA MAŽOS VERTĖS VIEŠĄJĮ DOZIMETRŲ IR DOZĖS GALIOS MATUOKLIŲ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. gegužės 25 d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA TARPTAUTINĮ TYRIMO „MUZIEJAI ŽMOGAUS GEROVEI“ PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ ATVIRO KONKURSO BŪDU.

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. gegužės 30 d. 9.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA MAŽOS VERTĖS VIEŠĄJĮ DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMOS DOCLOGIX LICENCIJŲ NAUJINIMO IR SMART ID FUNKCIJOS PALAIKYMO PASLAUGŲ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. kovo 29 d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA MAŽOS VERTĖS VIEŠĄJĮ LIETUVOS ŽINIASKLAIDOS APŽVALGŲ TEIKIMO IR NUOLATINĖS LIETUVOS ŽINIASKLAIDOS IR SOCIALINIŲ TINKLŲ STEBĖSENOS PASLAUGŲ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. kovo 31 d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA TYRIMO „LIETUVOS KULTŪROS SKLAIDOS UŽSIENYJE TIKSLINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ POVEIKIO VERTINIMAS“ PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ ATVIRO KONKURSO BŪDU

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. vasario 14 d. 9 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo dokumentai

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA PAKARTOTINAI SKELBIA MAŽOS VERTĖS ILGALAIKĖS VALSTYBINĖS KALBOS POLITIKOS GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. liepos 13 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
Skelbimas apie pirkimą
Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA MAŽOS VERTĖS ILGALAIKĖS VALSTYBINĖS KALBOS POLITIKOS GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. birželio 18 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą
Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA ŽINIASKLAIDOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO RAŠTINGUMO LYGIO POKYČIO TYRIMO PASLAUGŲ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ ATVIRO KONKURSO BŪDU

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. balandžio 19 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Skelbimas apie pirkimą
Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA GALIMYBIŲ STUDIJOS „NACIONALINĖS MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ SAUGYKLOS POREIKIO IR ALTERNATYVŲ ANALIZĖ“ PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ ATVIRO KONKURSO BŪDU

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. balandžio 14 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
Skelbimas apie pirkimą 
Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA ŽINIASKLAIDOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO RAŠTINGUMO LYGIO POKYČIO TYRIMO PASLAUGŲ PIRKIMĄ, ATLIEKAMĄ ATVIRO KONKURSO BŪDU

Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. balandžio 1 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
Skelbimas apie pirkimą
Pirkimo dokumentai


LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA MAŽOS VERTĖS TYRIMO „PRIVALOMASIS KOLEKTYVINIS ADMINISTRAVIMAS: RIZIKOS, PRIVALUMAI IR ALTERNATYVOS“ ATLIKIMO PASLAUGŲ PIRKIMĄ

Konkursas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pasiekiamos adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, priemonėmis. Konkurse gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. sausio 12 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).
Skelbimas apie pirkimą
Pirkimo dokumentai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-06