Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. ĮV- 507 redakcija)

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. ĮV-507 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. ĮV-280 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. ĮV-280 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. ĮV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-729 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. ĮV-106 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-729 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. ĮV-513 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-729 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m.  gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-729 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-11