Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų 2020 metų metiniai veiklos planai