Planavimo dokumentai

Šioje skiltyje skelbiami planavimo dokumentai, kuriuos Kultūros ministerija įgyvendina, koordinuoja ir/ar rengia: kultūros ministro valdymo sričiai aktualūs strateginiai dokumentai, Kultūros ministerijos strateginiai veiklos planai, Kultūros ministerijos bei Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų metiniai veiklos planai ir Kultūros ministerijos metinės veiklos ataskaitos.