Atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo nr. ĮV-524 „dėl nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo išvada

KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL KULTŪROS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮRAŠYMO į PLANUOJAMŲ METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 antikorupcinio vertinimo pažyma

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo ,,Dėl kultūros srities investicijų projektų, vykdomų valstybės investicijų programos lėšomis, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ antikorupcinio vertinimo išvada

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. ĮV-516 „Dėl Jaunojo menininko premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ antikorupcinio vertinimo išvada

Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1. antikorupcinio vertinimo pažyma

Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1. antikorupcinio vertinimo pažyma

Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1. antikorupcinio vertinimo pažyma

Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2. antikorupcinio vertinimo pažyma

Priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1. antikorupcinio vertinimo pažyma

Priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1. antikorupcinio vertinimo pažyma

Valstybės pagalbos teikimo Lietuvos kultūros sektoriui tvarkos aprašo antikorupcinio vertinimo pažyma

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10