Civilinė sauga

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020-2022 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2016-2019 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2012-2014 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas NETEKO GALIOS

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015-2018 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas NETEKO GALIOS

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (2016-09-16 redakcija) NETEKO GALIOS

2018 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA

2019 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA

Asmenį, gavusį informacijos apie ministerijos kompetencijai priskirtai veiklos sričiai (sektoriui) gręsiantį ar susidariusį ekstremalųjį įvykį, gręsiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją prašoime informuoti vieną iš Kultūros ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupės narių. Kontaktiniai duomenys:

Jana Mikulevič, Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus vedėja, grupės vadovė

8 608 47 701

Jana.Mikulevič@lrkm.lt

Greta Šeibelytė, Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

8 608 45 586

Greta.Seibelyte@lrkm.lt

Vaida Vilkuotytė, Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vyriausioji specialistė

8 608 45 998

Vaida.Vilkuotyte@lrkm.lt

 

ESV planas (2018-04-06 redakcija)

ESV plano 1 priedas. Galimų pavojų analizė

ESV plano 4 priedas. Perspėjimo schema

ESV plano 5 priedas. Keitimosi schema

ESV plano 6 priedas. Pavojų valdymas

ESV plano 7 priedas. Pareigybių sąrašas

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-06