Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021 III ketv. (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021 II ketv. (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021 I ketv (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 IV ketv (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 III ketv (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 II ketv (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 I ketv (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019 IV ketv (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019 III ketv (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019 II ketv (asignavimų valdytojo)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019 I ketv (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018 IV ketv (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018 III ketv (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018 II ketv (asignavimų valdytojo)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018 I ketv (asignavimų valdytojo


Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021 metų III ketv. (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021 metų II ketv. (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021 metų I ketv. (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 metų IV ketv. (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 metų III ketv. (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 metų II ketv. (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 metų I ketv. (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019 metų IV ketv. (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019 metų III ketv (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019 metų II ketv (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019 metų I ketv (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018 metų IV ketv (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018 metų III ketv (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018 metų II ketv (įstaigos)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018 metų I ketv (įstaigos