Teatras

Lietuvoje yra 13 valstybės teatrų: 8 dramos, 2 lėlių, 3 muzikiniai. Trims teatrams yra suteiktas nacionalinio teatro statusas.

Nacionaliniai teatrai:

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras,

Lietuvos nacionalinis dramos teatras,

Nacionalinis Kauno dramos teatras.

Valstybiniai teatrai:

Juozo Miltinio dramos teatras,

Kauno valstybinis lėlių teatras,

Kauno valstybinis muzikinis teatras,

Klaipėdos dramos teatras,

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras,

Lietuvos rusų dramos teatras,

Valstybinis jaunimo teatras,

Valstybinis Šiaulių dramos teatras,

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras,

Vilniaus teatras „Lėlė“.

Profesionalaus scenos meno teatro statuso suteikimo procedūrą ir tvarką reglamentuoja Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo 5 str. 3 d. bei Juridinio asmens pripažinimo profesionaliu scenos meno teatru ar koncertine įstaiga bei šio pripažinimo netekimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-23 „Dėl juridinio asmens pripažinimo profesionaliu scenos meno teatru ar koncertine įstaiga bei šio pripažinimo netekimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vadovaujantis Profesionaliojo scenos meno projektų sklaidos (salių nuomos) išlaidų dalinio kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. ĮV-95, profesionalaus scenos meno teatro statusą turintiems teatrams iš dalies yra kompensuojamos profesionaliojo scenos meno projektų sklaidos (salių nuomos) išlaidos.

Kultūros ministerijos premijomis ir atminimo ženklais – Auksiniais scenos kryžiais, Boriso Dauguviečio auskaru – įvertinami profesionalaus teatro meno kūrėjų reikšmingiausi darbai ir išskirtiniai profesiniai laimėjimai dramos, operos, operetės ir miuziklo, baleto, šokio, lėlių ir objektų teatro, teatro vaikams ir jaunimui srityse. Laureatai paskelbiami ir premijos įteikiamos Tarptautinę teatro dieną – kovo 27 d. Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatai

Kultūros ministerija organizuoja Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursą – nustatyta tvarka iš profesionalių scenos meno teatrų Kultūros ministerijai pateiktų scenos meno kūrinių eskizų/ištraukų renkamas laimėtojas, kuriam skiriamas finansavimas spektaklio arba monospektaklio pastatymui.

Informaciją parengė:

Profesionalaus meno skyrius

Tel. 2193442

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-01