Europos kultūros sostinė 2022

Kviečiame susipažinti su EKS – 2022 miesto kandidato Klaipėdos paraiška

Su Klaipėdos paraiška galima susipažinti Klaipėda 2022 tinklalapyje (anglų k.):

http://www.klaipeda2022.eu/files/Main/files/APPLICATION.%20KLAIPEDA_2022_ENG.pdf


Kviečiame susipažinti su EKS – 2022 miesto kandidato Kauno paraiška

Europos kultūros sostinės 2022 miestas kandidatas Kaunas paviešino išankstinei Europos kultūros sostinės 2022 atrankai teiktą paraišką. Teiktas paraiškas savo ataskaitoje rekomendavo skelbti Europos Parlamento, Europos Komisijos, Tarybos ir Regionų komiteto deleguota 10 ekspertų grupė, pažymėdama, kad paraiškų viešinimas turėtų paskatinti įvairių visuomenės grupių įsitraukimą ir diskusijas dėl miestų plėtros per kultūrą.   

Su Kauno paraiška galima susipažinti Kaunas 2022 tinklalapyje (anglų k.):
http://kaunas2022.eu/wp-content/uploads/2016/02/Kaunas_2022_ECoC_pre-selection_bid.pdf


Paskelbta 2022 metų Europos kultūros sostinės ekspertų grupės ataskaita

Ataskaita paskelbta po šių metų birželio mėn. Kultūros ministerijoje vykusios išankstinės Europos kultūros sostinės 2022 atrankos, kurioje savo paraiškas ir jose išdėstytas programas pristatė šešios Lietuvos savivaldybės – Anykščiai, Jonava, Kaunas, Klaipėda, Plungė ir Rokiškis.

Su miestų paraiškomis susipažino Europos Parlamento, Europos Komisijos, Tarybos ir Regionų komiteto deleguota 10 ekspertų grupė, kuri visas paraiškas vertino pagal patvirtintas šešias kriterijų kategorijas: programos įnašas į ilgalaikę miesto vystymosi strategiją; europinis programos aspektas; siūlomos programos kultūros ir meno turinys; turimi programos įgyvendinimo pajėgumai; informavimo veikla; programos valdymas.

Į galutinį miestų kandidatų sąrašą atrinkti Kaunas ir Klaipėda.

Ekspertų grupės ataskaitoje pateikiamas bendras paraiškų vertinimas ir rekomendacijos į galutinį sąrašą patekusiems miestams kandidatams.

Patikslintos ir papildytos Kauno ir Klaipėdos savivaldybių paraiškos galutinei atrankai turi būti pateiktos iki 2017 m. vasario 28 d. imtinai.

Galutinės atrankos posėdis vyks 2017 m. kovo 29 d.

Išankstinės atrankos ataskaita (anglų k.)


Kaunas ir Klaipėda atrinkti į antrą Europos kultūros sostinės 2022 atrankos etapą

2016 m. birželio 20-21 d. Kultūros ministerijoje vyko išankstinė Europos kultūros sostinės 2022 atranka, kurioje buvo svarstomos šešių Lietuvos savivaldybių – Anykščių, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Plungės ir Rokiškio – pateiktos paraiškos. Po išankstinės atrankos į galutinį miestų kandidatų sąrašą pateko Kauno ir Klaipėdos miestų parengtos paraiškos.

Galutinis sprendimas dėl Europos kultūros sostinės vardo suteikimo turi būti priimtas 2017 m. pavasarį.

Dviejų etapų atranką laimėjusiam miestui, kuriam bus suteiktas Europos kultūros sostinės vardas, gali būti skirtas 1 500 000 eurų Melinos Mercouri vardo apdovanojimas, finansuojamas pagal programą „Kūrybiška Europa“, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1295/2013

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio komiteto posėdžio protokolo išrašu dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programai „Europos kultūros sostinė – 2022“.


Kvietimas dalyvauti nacionalinėje atrankoje 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti

Miestų patiektos paraiškos buvo parengtos vadovaujantis 2015 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbtu kvietimu Lietuvos miestams dalyvauti nacionalinėje atrankoje 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti.

Europos kultūros sostinės vardas kasmet suteikiamas ne daugiau kaip vienam miestui kiekvienoje iš dviejų valstybių narių. 2022 metais dvi valstybės narės, kurių miestams suteikiama teisė gauti Europos kultūros sostinės vardą, yra Lietuva ir Liuksemburgas.

Kvietimas miestams teikti paraiškas yra grindžiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Europos Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020-2033 metais.

Paskelbtame kvietime yra apžvelgiami kriterijai, kurie taikomi vertinant miestų paraiškas, pateikiama informacija apie atrankos procedūrą ir atranką vykdysiančią Europos Sąjungos ekspertų grupę.

Kultūros ministerija yra vadovaujančioji institucija, atsakinga už atrankos procedūrą atrenkant Lietuvos miestą, kuriam 2022 metais būtų suteiktas Europos kultūros sostinės vardas.

Lietuvos miestai, norintys pateikti paraišką 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti, turėjo atsiliepti į šį kvietimą užpildydami kvietimo 1 priede pateikiamą paraiškos formą ir 2 priede pateikiamą sąžiningumo deklaracijos formą.


Pagrindiniai dokumentai:

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m.

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti 2022 metų Europos Sąjungos veiksmuose „Europos kultūros sostinė“ Lietuvos Respublikoje (.pdf)

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas Teisės aktų registre

Call for submission of applications for the Union action “European Capital of Culture” for the year 2022 in the Republic of Lithuania (.pdf)

1. priedas / Annex 1: Paraiškos forma (.doc)   Application form (.doc)

2. priedas / Annex 2: Miesto sąžiningumo deklaracija (.doc)   “Declaration of honour“ form (.doc)

Konkurso 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui Lietuvos Respublikoje gauti taisyklės (.pdf)

Konkurso taisyklės paskelbtos Teisės aktų registre

Rules of procedure for the 2022 European Capital of Culture title competition in the Republic of Lithuania (.pdf)

Pagalbiniai dokumentai:

Paraiškų rengimo vadovas miestams (.pdf)   Guide for cities preparing to bid (.pdf)

Europos kultūros sostinės rezultatų vertinimo gairės (.pdf)   Guidelines for the cities' own evaluations of the results of each European Capital of Culture (.pdf)

Naudinga informacija:

Europos Komisijos informacija apie Europos kultūros sostines (anglų k., buvusių ir būsimų Europos kultūros sostinių apžvalga, ekspertų ataskaitos)

Europos kultūros sostinių politikos darbo grupės medžiaga (anglų k., rekomendacijos dėl miestų atliekamų Europos kultūros sostinių metų rezultatų tyrimų ir vertinimo)

Tyrimai:

Europos kultūros sostinės: sėkmės strategijos ir ilgalaikis poveikis (.pdf, anglų k., 2013, Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komiteto užsakymu)

Kontaktas pasiteiravimui: eks@lrkm.lt, tel.(8-5) 219 3454, Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyrius

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-15